Bediüzzaman Said Nursi

GÜNDEMDEN KOPMAMAK- 1

Mahiyeti, meleklere ve hayvanlara da verilmeyen istidat ve kabiliyetlerle donatılan insan, bu özelliğiyle en dar daireden, en geniş dairelere kadar alâkadarlığı vardır. Eviyle ve akrabaları ile münasebeti olduğu gibi, ülkesiyle ve bütün insanlık ile de ciddi ve fıtrî münasebetleri olması insan olmasının gereğidir.

Ancak, Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi, en dar dairede en büyük, ehemmiyetli ve daimi vazifesi; en geniş dairede de en küçük, ehemmiyetsiz ve geçici vazifesi bulunabilir. Büyük dairenin câzibedarlığı ise, onu kalp dairesindeki ehemmiyetli vazifeleri unutturmamalı ve ihmale uğratmamalıdır.

Bununla birlikte, kalp dairesindeki vazifeleri yapacağım derken sırtını dünyaya dönmek, âdeta inziva hayatına girmiş gibi, dünya hadiseleriyle ilgilenmemek de doğru olmaz. Ne ifrat ve ne de tefrit yapılmamalı, hadd-i vasat olan orta yol takip edilmelidir. Yani, mukteza-yı hâle mutabık hareket etmek tercih edilmelidir.

Eski Said tabir ettiği hayat devresinde aktif siyasetle fiilen ilgilenen Bediüzzaman; gündemi takip etmek için günde yedi sekiz gazeteyi okuduğunu  ifade ediyor.  Daha sonra Yeni Said olarak vasıflandırdığı döneminde tamamen hayat-ı içtimaiyeden çekilen ve bütün vaktini iman hakikatlerinin ispat ve neşrine hasreden ve “Şeytandan ve siyasetten Allah’a sığınırım.” anlayışını bir düstur kabul eden Bediüzzaman; tek partili diktatörlük yılları sona erip, çok partili demokrasi dönemine geçilince, hâlin icabına  uygun olarak tavır değişikliği yapıp; İslâmiyet, Kur’an ve bu vatan maslahatını dikkate alarak, yakın hizmetkârlarının şahitliğiyle, yine günde yedi sekiz gazete aldırıp gündemi takip etmeye ve icap eden ikazları hem talebelerine, hem de devlet adamlarına yapmaya başlar. Böylece, Üçüncü Said dönemi ortaya çıkar. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap