Tefekkür

GÖZ MUCİZESİ VE BASİRET GÖZÜ- 1

Cenab-ı Hakkın insana ihsan ettiği bütün organlar ve duygular, şüphesiz değer biçilemeyecek kadar kıymetlidir. Bu organlar içinde en kıymetlilerinden biri olan ve ruhumuz için pencere vazifesi yapan gözlerimizdir. Dünyaya geldiğimiz zaman, diğer organlarımız gibi onları da hazır bulduk. Her hangi bir dükkândan satın almadık veya bir atölyede yaptırmadık.

Bahsi geçen hakikati nazarlarımıza sunan Yüce Yaratıcı ayet-i kerimede “Kimdir kulak ve gözler yaratıp size veren?” ferman eder. Buna açıklama getiren Bediüzzaman Hazretleri der ki: “Sizin âzâlarınız içinde en kıymettar göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgâh ve dükkândan aldınız? Bu lâtif göz ve kulağı verecek, ancak Rabbinizdir. Sizi icat edip terbiye eden odur ki, bunları size vermiştir. Öyle ise, yalnız Rab (yaratıp terbiye eden) odur, Ma’bud (İbadete Lâyık olan) da o olabilir.” (Sözler s. 675)

Göz nimeti, bütün organlarımız gibi Yüce Kudretin icat ettiği bir mucizedir. Gözün ön kısmında kornea adı verilen saydam bir tabaka, onun arkasında iris tabir edilen ve ortasındaki deliği ışık şiddetine göre açılıp kapanabilen bir perde vardır. Gözün farklı renklerde olmasını sağlayan da odur. Onun arkasında da mercek bulunur. Bu mercek kirpiksi kaslarla göz cidarına asılmıştır. Daha arkada retina denilen ağ tabası yerleştirilmiştir. Retinada ışığa duyarlı reseptörler yaratılmıştır. Retinada on tabaka halinde organize edilmiş koni şeklinde yedi milyon civarında hücreler renkli görmeyi sağlar. Çomak biçimindeki basil denilen hücreler yaklaşık yüz yirmi beş milyon kadardır. Onların da alaca karanlıkta görme ile ilgili olduğu sanılmaktadır. Böylece gözün, ortalama yüz otuz milyon hücreden yaratıldığı anlaşılır.

Göz kapaklarımızı açıp kapamak dışındaki görme mekanizması tamamen irademiz dışındadır. Hatta göz kapaklarının refleks olarak kırpılması bile irademiz altında değildir. Gözyaşı bezlerinden salgılanan gözyaşı ile gözlerimiz sürekli yıkanarak arınmakta ve  göz kapakları ile de araba silecekleri gibi devamlı temizlenmektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap