Hayat

GENÇLİK HİZMETLERİNE SAHİP ÇIKILMASI

“Risale-i Nur ve hakiki şakirtleri (talebeleri), elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve vatan ve milleti büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.”diyerek, o günden bu günleri gören ve bilhassa gençliğin, iman noktasındaki buhranını izale etmeye çalışan asrın imamı Bediüzzaman, bu uğurda her şeyden vazgeçmiş, bir asra yaklaşan uzun ve bereketli ömrünü, onların dünyevî ve uhrevî saadetlerine adamıştı.

Cihanşümul ve mukaddes iman ve Kur’an dâvâsından, Allah rızasına uzanan yolundan döndürmek isteyen bütün şer kuvvetlerine boyun eğmemiş ve onlara “Yüzer milyon kahraman başların feda oldukları kudsî bir hakikate, bizim başımız dahi feda olsun. Eğer başımdaki saçlarım adedince başlarım bulunsa, her gün biri kesilse, hakikat-ı Kur’aniyeye feda olan bu başı zındıkaya eğmem ve bu hizmet-i Kur’aniyeden vazgeçmem ve geçemem.”diyerek, yaptıkları zulümleri yüzlerine çarpıyordu.

Tarihte eşine ender rastlanan emsalsiz bir fedakârlık, sabır, sebat ve metanet göstererek ortaya çıkan ve meşakkat, çile ve zahmetlerle yoğrula yoğrula bu günlere kadar gelen Risale-i Nur hizmeti, kıyametin kopma vaktine yakın bir zamana kadar devam edecek ve öneminden hiç bir şey kaybetmeyecektir. Cemiyetin her kademesinde tesiri görülen, bilhassa gençlik arasında fevkalâde rağbet görüp sür’atle yayılan Risale-i Nur’lar, geleceğimizin teminatı ve İslâm âlemine karşı, Müslüman Türkiye imajının vesikası olacaktır.

Merhum Zübeyir Ağabey “Teessür ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsaydı, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lâzım gelirdi.”demek suretiyle, gençliğe iman hakikatlerini ulaştırmak hususunda, ne kadar gayretli olmamız gerektiğini belirtmiş oluyor. Bu cümleden olarak, her cihetle yapılmaya çalışılan iman hizmeti içinde, gençliğe dönük hizmetler daha fazla yer tutmalıdır. Zira, gençliği olmayan cemaatlerin ve milletlerin geleceği de olmaz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap