Hayat

GENÇLİK HİZMETLERİ

Tahkiki iman dersleriyle insanların dünya ve âhiretini kurtarmaya dönük hizmetlere herkesin ve bilhassa gençlerin çok ihtiyacı var. Zira, eğitim kurumlarından yeterli dinî bilgi ve eğitim alamayan gençler, sokağın, televizyon ve İnternetin veya diğer gaflete sürükleyen batakhanelerin tuzağına düşüyor. Gençlik hissiyatı akıldan ziyada his ve hevese baktığı için akıbeti göremiyor. Her türlü günahlara kolaylıkla girebiliyor.

Gençleri dalâlete düşmekten kurtarıp, hidayet yolunda yürümelerini sağlamak için özellikle öğretmenlere çok büyük vazife düşüyor. Bir hamur gibi gençleri istediği şekle getirmek onların elinde. Öğretmenlik mesleğinin bu vasfından dolayı Bediüzzaman “Bu zamandaki muallimler ya minarenin tepesinde veyahut kuyunun dibindedir. Ortası yoktur.”diyormuş. Nur Risalelerindeki tahkiki iman dersleriyle gençlerin imanlarını kuvvetlendiren, onlara güzel ahlâkı, vatan sevgisini, anne babaya itaati, büyüklere hürmet, küçüklere sevgi ve şefkat etmeyi öğreten öğretmenler elbette minarenin tepesindedirler.

1970 yıllarında bir il veya ilçeye tayin olan bir öğretmen, orada sıfırdan bir hizmet başlatır, onlarca gencin mânen kurtuluşuna vesile olurdu. Çoğu hizmet mahallerinin temelini öğretmenler atar, sonradan gelenler bayrağı daha yukarılara taşırdı. Esnaf, memur, emekli ve öğrencilerden meydana gelen hizmet elemanları, o mahaldeki insanlara mânen dayanak noktası olurdu.

Maddi ve manevi imkânların geliştiği zamanımızda bu tarz hizmetlere daha fazla ihtiyaç var. Çünkü, teknolojik vasıtalar âdetâ gençliği yutuyor. Haram keyif ve eğlencelere sürüklüyor. Halbuki, Bediüzzaman’ın dediği gibi “Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var.” Günahın nihayeti inkâra kadar gidebilir. Günahlara bulanmış ve tiryaki olmuş insanları kurtarmanın bir tek yolu var. O da, haram lezzetlerin  içindeki cehennem azabını andıran manevi elemleri gösterip hissini mağlup etmektir. Nur Risaleleri doğrudan bu metodu takip etmektedir.

Evet, ilk ve orta dereceli okullardan mezun olup, belli bir alt yapı kazanarak üniversiteye gelen öğrencilere rehberlik yapmak ve yardımcı olmak gerekir. Bu hizmetin lokomotifi öğretmenlerdir. Onlardan daha fazla gayret beklemek hepimizin hakkıdır. Hiç bir mazeret hizmetin yerini tutamaz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap