Hayat

GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR

İnsan hayatının en parlak ve en heyecanlı dönemi, şüphesiz gençlik yıllarıdır. On beş ile otuz beş yaş arasındaki bu dönem iyi değerlendirilir, Allah’ın razı olacağı bir tarzda iffet, istikamet ve itaatte sarf edilirse, onunla ebedi ve daimi bir gençlik ve saadeti kazanmak mümkün olduğunu bütün semavi dinler haber vermektedir.

Aksi takdirde, azgınlık ve taşkınlıkla geçen bir gençlik devresi, âhiretin kaybedilmesine sebep olduğu gibi, dünya hayatının da mahvına ve berbat olmasına sebep olmaktadır.

İyi eğitilmiş, ahlâkî ve imanî değerlerle yetişmiş nesiller bir milletin geleceğidir. inanç ve ahlâktan yoksun olarak yetişen nesiller bir milletin baş belâsıdır. Onlar asayiş ve emniyeti, huzur ve güveni tahrip eden bozgunculardır.

Bu meselenin önemindendir ki, Bediüzzaman yazdığı altı bin sayfayı aşkın Kur’an tefsiri Risale-i Nur’da, gençlerin İslâm terbiyesiyle yetişmesi için, Gençlik Rehberi adındaki müstakil bir eseri gençliğin istifadesine sunmuştur. gafil büyüklerden ziyade, masum çocuklara ve gençlere selam verip, selamlarını alan Bediüzzaman “Bunlar, istikbalin Nur Talebeleridir.”dermiş.

Bediüzzaman’ın çok değer verdiği talebelerinden merhum Zübeyir Ağabey, verdiği bir müdafaa metninde gençliğin önemini şu ifadelerle anlatıyor: “Bir milletin gençliği ne zaman Kur’an ve ondan lemean eden ilimlerle teçhiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit, o millet terakki ve teâli etmeye başlamıştır.” Diğer bir ifadesinde de “Sayın hâkimler! Teessür ve izdırap karşısında kalpten bir parça kopsa idi, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lâzım gelir.” Bu açıdan, milletin imanına hizmet edenler, gençlik hizmetlerine öncelik vermelidirler.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap