Risale-i Nur Hizmeti

GENÇLİĞİMİZ GELECEĞİMİZDİR- 1

İnsan hayatının en parlak ve en heyecanlı dönemi şüphesiz gençlik yıllarıdır. On beş ile otuz beş yaş arasındaki bu dönem iyi değerlendirilir, Allah’ın razı olacağı bir tarzda iffet, itaat ve istikamette sarf edilirse, onunla ebedi ve daimi bir gençlik ve saadeti kazanmak mümkün olduğunu, bütün semavi dinler ve kutsal kitaplar haber vermektedir.

Aksi takdirde, azgınlık ve taşkınlıkla geçen bir gençlik devresi, âhiret hayatının kaybedilmesine sebep olduğu gibi, dünya hayatının da mahvına ve berbat olmasına sebep olmaktadır. İyi eğitilmiş, ahlâkî ve imanî değerlerle yetiştirilmiş nesiller bir milletin ve bir cemaatin geleceğidir. İnanç ve ahlâktan yoksun olarak yetişen gençler ise bir milletin baş belâsıdır. Onlar, asâyiş ve emniyeti, huzur ve güveni tahrip eden bozgunculardır.

Bahsi geçen meselenin önemli olmasından dolayı, Bediüzzaman Hazretleri telif ettiği Kur’an tefsiri Risale-i Nur ‘da, gençlerin İslâm terbiyesi ile yetişmesi için “Gençlik Rehberi” adında bir eseri gençlerin istifadesine sunmuştur. Gafil büyüklerden ziyade masum çocuklara ve gençlere selâm verip, selâmlarını alan Bediüzzaman “Bunlar, istikbalin Nur Talebeleridir.” dermiş.

Bediüzzaman’ın en değer verdiği hizmetkârlarından merhum Zübeyir Ağabey, Afyon hapsinde yaptığı müdafaasında gençliğin önemini şöyle anlatıyor: “Bir milletin gençliği ne zaman Kur’an ve ondan lemean eden ilimlerle teçhiz ve tahkim edilmiş ise, o vakit, o millet terakki ve teâli etmeye (yükselmeye) başlamıştır.” diğer bir ifadesinde de “Sayın hâkimler! Teessür ve ızdırap karşısında kalpten bir parça kopsa idi, bir genç dinsiz olmuş haberi karşısında o kalbin atom zerratı adedince paramparça olması lâzım gelir.” demektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap