Hayat

GENÇ SAİDLER KERVANI

Bediüzzaman’ı yokluğa mahkum etmek ve unutulup gitmesini temin etmek için devletin gücünü sonuna kadar kullanan bir takım karanlık güçler onu yok edemediler. Çünkü O, Kur’an ve İslâm için çalışıyordu ve Allah muhakkak nurunu tamamlayacağını haber veriyordu.

Aradan bir asra yakın bir zaman geçti. Nur Risaleleri dünyanın bütün kıt’alarında ve ekser devletlerinde okunur oldu. Adına ulusal kongreler ve uluslar arası sempozyumlar düzenlenmeye devam ediyor. Kur’an ve Sünnet referanslı fikirleri adına dünyanın değişik ülkelerinde tezler yazıldı. Onu ve eserlerini yokluğa mahkum eden ve yok sayan bir kısım basın organları, onun adına dizi yazılar yayınlamak zorunda kaldı. Bu bir başlangıçtı. İstikbalde kim bilir daha ne gibi müspet faaliyetler bu kudsî ve cihanşümul dâvâ ve eserler için yapılacaktı. Zira bu dâvâ Allah’ın koruması altındaydı.

Bir zamanlar bir bölgemize ait illerden gelen yetmiş kadar üniversiteli gençlerle birlikteydik. Genç Saidler kervanının bu bahtiyar mensupları, pırıl pırıl simaları ve kararlı bakışları ile âdeta geleceği kucaklıyorlardı. Onlar bu ülkenin vatanperver sahipleriydi. Din ilimleri ile fen ilimlerini birlikte öğreniyorlardı. Bediüzzaman ve onun iman dâvâsına yürekten inanmış manevi fedailerdi. Risale-i Nur hareketinin muhtevasının farkındaydılar. İslâm’a hizmet eden bütün gruplara karşı muhabbetle doluydular. Onlarla maksatta ittifak halindeydiler. Üç devre-i hayatıyla Bediüzzaman’ı ve Nur Risalelerini bir bütün halinde kabul ediyorlardı. Meslek ve meşrebin temel ölçülerine bağlı kalmayı şiar edinmişlerdi. Bu maksatla Hizmet Rehberi ile Beyanat ve Tenvirler eserlerini baş ucu kitabı yapmışlardı. Genç Saidler kervanının bu bahtiyar mensupları, bahsi geçen hakikatleri özümseyen talihli gençlerdi. Böylesine idealist gençlere bütün ülkemizin ihtiyacı var. Cenab-ı Hak, onların emsallerini çoğaltsın, iman ve Kur’an dâvâsına hizmetkâr yapsın, âmin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap