Risale-i Nur Hizmeti

GELECEĞİ KUCAKLAYAN PLANLI HİZMETLER- 1

İman ve inkârın, hidayet ve dalâletin kıran kırana mücadele ettiği çok dehşetli bir zamanda yaşıyoruz. Sefahatin, haram keyif ve eğlencelerin insanları bağımlı hale getirip esir aldığı böylesine tehlikeli bir asırda, parlak bir güneş gibi doğarak Kur’an nurlarını âleme neşreden Risale-i Nur eserlerine, ehl-i iman ile birlikte bütün insanlığın da şiddetle ihtiyacı var.

İman hakikatlerini aklî, ilmî ve mantıkî delillerle ispat ve izah eden bu eserlere gönül verenlere çok büyük vazifeler düşmektedir. Diğer insanlardan çok farklı ve kabiliyetli yönlerimiz olmadığı halde, böylesine önemli bir hizmette istihdam ediliyor olmamız, hem sevap hem de mes’uliyet noktasında çok ayrıcalıklı bir durumda olduğumuza işaret ediyor.

“Bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde, gayet ağır ve büyük ve umumi ve kudsî bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur’an’iye omzumuza ihsan-ı İlâhî tarafından konulmuş. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlâsı kazanmaya mecbur ve mükellefiz.” tespitlerini yapan Bediüzzaman Hazretlerinin bu hatırlatmaları çok anlamlıdır.

Genç nesillerin câzibedar fitnelerin içine çekildiği ve onların da pervaneler gibi onların üzerine yuvarlandığı bir zamanda, geleceğimizi kurtarmak ve yarınlarımızı garantiye almak için, ihlâs ve istikamet dairesinde planlı, programlı ve geleceği kucaklayan hizmetler üretmemize şiddetle ihtiyaç var. Öteden beri yapılarak gelinen ve herkesin bildiği hizmet tarzımız muhafaza edilmekle birlikte, değişen ve gelişen yeni şartlara göre, yeni hizmet projeleri de üretmek vazgeçilmesi mümkün olmayan bir hakikattir.

Şahıs yerine şahs-ı manevinin esas olduğu ve meşveret heyetlerinin hükmettiği sistemimiz içinde, komisyonlar marifetiyle iman hizmetini daha geniş alanlara yaymak ve hizmeti daha fazla canlandırmak, her birimiz için boynumuzun borcudur. Geniş dairelerdeki muvakkat vazifeler, bizleri dar dairedeki daimi ve ehemmiyetli hizmetlerimizden geri bırakmamalıdır. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap