Risale-i Nur Hizmeti

GAYRET VE ÇALIŞKANLIK- 2

Reklam

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretleri Van ilinde bulunduğu sıralarda, Nurşin Camiinde talebe okuturken, sobada yakmak için kırılmış odunları taşımaya katılır. Bu durumu gören talebeleri “Aman efendim! Siz istirahat edin, biz bunları taşırız.” derler.

Bediüzzaman Hazretleri “Kardeşlerim! Siz çalışırken benim durmama gayretim müsaade etmiyor. Bilseniz ki gayret ne kadar kıymettardır, bir dakikanızı bile  boş geçirmezdiniz.” diye cevap verir. Üstad Hazretleri, gerçekten hayatı boyunca üstün bir gayret , faaliyet ve hizmet içinde ömrünü yaşadı. Bir anını bile boşa harcamadı. Çok az olan ve üç saati pek geçmeyen uyku saatleri dışında bütün zamanlarını ya telifle, ya tashihle, ya da evrad ve ezkâr okumalarıyla değerlendirdi. Bir işi bitirdiği zaman hemen başka bir işe başladı. Tembellik, rahat düşkünlüğü, atalet ve yeknesaklık gibi zaaf haller onun semtine bile yanaşamadı.

Bediüzzaman, hayatı boyunca nefsiyle aslanlar gibi mücadele etti. Nefis ve şeytanını, kendi tabiriyle teslim-i silaha mecbur etti. Yakınında bulunan hizmetkârlarını ve talebelerini de aynı ahlâka alıştırdı. Onlar da ömürlerini dolu dolu yaşadılar. Dünya ve âhiretlerini dengede tuttular. İman ve Kur’an hizmetinde, sonraki nesillere güzel bir örnek oldular. Allah, onlardan ebediyen razı olsun.

Bu gün, aynı dâvânın takipçileri olan bizler de onları örnek alarak hayatımızı yaşamalıyız. Mecburi vazifelerimizin dışında kalan zamanları Kur’an okuyarak, Risale-i Nurları düzenli takip ederek, Nur derslerine katılarak, Büyük Cevşen gibi evrad ve ezkârlarımızı da okuyarak, özellikle namazdan sonraki tesbihatları ihmal etmeyerek, etrafımızdaki insanlara iman hakikatlerini tebliğ ederek, hasılı  her ânımızı değerlendirerek hayatımızı dolu dolu yaşamaya gayret etmeliyiz.

Evet, Nur derslerine katılmaya üşenen, Risale-i Nurları okumakta gevşek davranan, haftalar ve aylar geçtiği halde plansızlıktan Büyük Cevşen’ i eline almayan ve etrafındaki insanlara iman hakikatlerini tebliğde tembellik edenler, bu mukaddes hizmetin hakkını veremezler. Evet, ömür sermayesi bitmeden kendimize gelmeli ve hayatımıza yeni bir sayfa açmayı bir vazife kabul etmeliyiz.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap