Hayat

FİTNELERE KARŞI TEDBİR ALMAK

Tahrip kolay, tamir ise zor olduğundan, fitnelerle başa çıkmak çok da kolay değildir. Asr-ı Saadetteki fitneler buna örnektir.

Fitneye ve ihtilâfa sebep ve alet olmamak, olmuşsa çabuk ayrılmak ve o tuzaktan kurtulmak gerekir. Fakat, belli bir noktadan sonra ondan kurtulmak pek de kolay değildir. Bizzat yaşadığım bazı olaylarda, dev gibi dâvâ adamlarının bile duygularına mağlup olup, ittifaka yanaşmadığını gördüm. Gerçekten çok acınacak bir durumdu.

Bu bakımdan, meydana gelen olayları bu noktalara kadar getirmeden, kısa zamanda halline gidip, karanlık fitne odaklarına oyuncak ve alet olmamak ve kudsî dâvâyı zaafa uğratmamak gerektir. İhlâs ve Uhuvvet gibi sair risalelerdeki ölçü ve düsturları kitapta bırakmamayı ve hayata geçirip yaşamayı, en büyük hizmet olarak görmek lâzımdır.

Cihanşümul ve kudsi bir dâvânın ihtilâfa değil, ittihada ihtiyacı vardır. Aynı düşünceyi paylaşanlar esasta ittifak ederken, farklı anlayışlara sahip olan diğer ehl-i iman gruplarıyla da, hiç olmazsa maksatta ittifak edilmelidir.

Böylece, ehl-i dalâletin fitne ve fesatlarına âlet olmadan, içeriye attıkları ihtilâf ve ayrılıkların oyuncağı olmaksızın, hakkın bâtıla galip gelmesini temin etmektir. O zaman, zafer hakkın ve hakka inananların olacaktır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap