Risale-i Nur Hizmeti

FİKİR BAĞIMSIZLIĞININ ÖNEMİ- 2

(Dünden devam)

Bediüzzaman Hazretleri şâyet devletle iş birliği içine girip, onların maksatlarına hizmet etseydi, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde oturup, resmi ideoloji istikametinde fetvalar vererek saltanat sürecekti. Fakat, o zaman da şahsiyet ve kimliğini terk edip, Bediüzzaman olmaktan çıkacak ve Risale-i Nur tefsirleri doğmayacaktı.

“Çok emarelerle bildik ki; bana hücum edenleri tahrik eden, M. Kemal’e itirazım ve ona dost olmadığımdır. Başka sebepler bahanedir.” (Emirdağ Lâhikası s. 247) diyen Bediüzzaman, Demokrat Parti döneminde de Halk Partisinin kışkırtmalarıyla çok fazla tevkif ve hapisler olunca “Bu hücumlar bizim için iyidir. Yoksa, ‘Nurcular da mı devletin remi ideolojisiyle barıştı?’ diye âlem-i İslâm hakkımızda şüpheye düşerdi.” diyerek, bu inceliği nazara veriyormuş.

Bediüzzaman vefat edene kadar kendi kimliğini ve ortaya koyduğu Nur Hareketinin orijinalliğini korumayı tercih etti. Devlet gücünden faydalanmaya itibar etmedi. Devlete karşı belli bir mesafeyi her zaman korudu. Her türlü sıkıntıya da bu yüzden katlandı. Hak etmediği iftira ve suçlamalar yüzünden hatayı yüzde beşe verdi ve herkese hakkını helâl etti. Ve yüzünün akıyla Allah’ın huzuruna gitti. Ona ne mutlu!

Onun vefatından bu yana, Nur hareketinin mensupları da hep Bediüzzaman gibi davrandılar. Devletin kontrolüne girmemek ve kendi kimliklerini muhafaza etmek için kendi yağları ile kavrulmayı tercih ettiler. Bu tercihten imtina edenler ise, korktukları akıbete düştüler ve resmi ideolojinin fetvacısı oldular ama yine de yaranamadılar.

Bir devlet adamının bize yaptığı şu ikaz çok anlamlıdır: “Devlet imkânlarına tenezzül etmeyin. Yoksa, fikrî istiklâliyetinizi koruyamazsınız. Hiç olmazsa siz kimliğinizi koruyarak kalın. Ülkenin ve milletin buna ihtiyacı var.”

Evet, bedeller ödeyerek yoluna devam eden Nur Talebelerinin bu istikametini her zaman koruması, hem millet hem de kendileri için vazgeçilmez bir hareket tarzı olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap