Risale-i Nur Hizmeti

FARKLI KARAKTERLER

Cenab-ı Hak, insanları çeşitli fıtrat ve kabiliyetlerde yaratmıştır. Hiç bir fert sima bakımından birbirine benzemediği gibi, mizaç ve karakter bakımından da benzememektedir. Aynı yumurta ikizlerinde bile, huy ve karakter bakımından farklılıklar olduğu görülür.

Buna binaen, kimi insanlar halim selim ve yumuşak huylu iken, kimileri de haşin, sert ve celalli bir mizaca sahiptirler. Peygamberleri bile Allah çok farklı özelliklerde yaratmıştır. Sevgili Peygamberimiz (asm) bir gün Hazret-i Ebubekir’e (r.a.) hitaben  “Sen bana nispetle kardeşim İsa gibisin. Ömer de kardeşim Musa gibidir.”buyurmuş.

Gerçekten Hazreti- İsa (as) ‘Sana birisi tokat vursa, sen ona diğer yüzünü de döndür, ona da vursun.”diyerek, son derece sabırlı ve yumuşak bir karakter sergilerken; Allah ile görüştükten sonra Tur Dağından dönen Hazret-i Musa (as), kavminin kendi yokluğunda sapıttığını, Samiri isimli bir zatın yaptığı buzağı heykeline taptığını görünce, hiddete gelmiş ve kendisi gibi peygamber olan kardeşi Hazret-i Harun’u (as) hırpalamaya başlamış. O da “Vurma anamın oğlu! Bana eziyet etme! Kavmimizi çok ikaz ettim fakat beni dinlemediler..”diye serzenişte bulunan Hazret-i Harun’un (as) bu sözleriyle kendine gelen Hazret-i Musa (as), nihayet öfkesini yenmiş ve sakinleşmiş.

Bedir Muharebesinde esir alınan Kureyş müşriklerini ne yapalım diye sahabeleriyle istişare eden Sevgili Peygamberimize (asm) Hazret-i Ömer (r.a.) “Hemen boyunlarını vuralım Ya Resülullah! Çünkü onlar bize çok eziyet ettiler.”derken, Hazret-i Ebubekir (r.a.) “On kişiye okuma ve yazmayı öğretsinler. Bilmeyenler de fidye ödesinler salıverelim gitsinler.”fikrini teklif etti ve bu fikir kabul edildi.

Görüldüğü gibi, mizaç ve karakterler ayrı ayrı oluyor.  İnsanlık tarihine adalet timsali olarak geçen Hazret-i Ömer (r.a.), İslâm’dan önceki celâdet ve şehâmet karakterini, hak ve adalet yoluna kanalize etmesini bilmiştir. Her bir ferdin bunlardan alabileceği bir hayli dersler vardır. Herkesi oduğu gibi kabul etmek lâzımdır. Fıtratları değiştirmeye çalışmak, zâten fıtrata aykırıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap