Bediüzzaman Said Nursi

ESKİŞEHİR MAHKEMESİ SAFAHATI

Hayatını bu millet-i İslâmiyenin hem dünya hem de âhiret saadetinin temini için vakfeden ve bu maksadı için altı bin sayfayı aşkın Risale-i Nur namındaki muhteşem tefsir külliyatını telif eden Bediüzzaman Hazretleri, Müslümanların zedelenen imanlarını takviye ve yaralanan kalplerini tedavi için yazdığı tefsirler yüzünden, defalarca cumhuriyet mahkemeleri tarafından muhakeme edilmişti.

Her seferinde berat ettiği bu mahkemelerin ilki, Eskişehir ağır ceza mahkemesiydi. Devletin en tepelerinden verilen talimatla, hayatını imana ve Kur’an’a adayan Bediüzzaman ve masum talebeleri, kanunlar ihlâl edilerek mahkûm edilmeye, onun da ötesinde idam edilmeye çalışılıyordu.

Yirmi ay süren mahkeme safahatı esnasında, kendisine isnat edilen cumhuriyet aleyhtarlığı ve daha bir çok asılsız suçlamaları, hukuk tarihine geçecek ve ileride hukuk fakültelerinde ders olarak okutulacak tarzda yaptığı şahane müdafaalarıyla reddeden Bediüzzaman, dindar bir cumhuriyetçi olduğunu, dört halife döneminin bunu teyit ettiğini ifade etmiş ve kanunlar çerçevesinde bir suç bulunamadığı için, mahkemenin kanaat-ı vicdaniyesiyle on bir ay cezaya mahkûm edilmiş ve yirmi ay mevkuf yattığı için hemen tahliye edilmiştir.

Kendisinin ve talebelerinin yok edilmeye çalışıldığı dehşetli bir  devirde, hapishane penceresinden görülen ve lise mektebinin avlusunda oynayan kızların kırk elli sene sonraki hallerini, manevi bir sinemayla müşahede eden Bediüzzaman, kendisinden çok gençliğin haline ağlamış ve âhirzamanın câzibedâr fitnelerinden gençliği kurtarmak için var gücüyle çalışmıştır.

O dâvânın görüldüğü tarihin üzerinden bir asra yakın bir zaman geçti. O günden bu güne iki binden fazla mahkeme beratla neticelendi. Bediüzzaman’ı yok etmeye çalışanlar, bu gün yok oldu. Kabrin altında yaptıkları zulümlerin hesabını vermekle ve Allah’ın azabını tatmakla meşguller. Bediüzzaman ise gönüllere taht kurdu. Eserleriyle bu milletin imanını kurtarmaya devam ettiği gibi, yetmişe yakın dünya diline tercüme edilen kitaplarıyla da, dünya insanlığının dünyevi ve uhrevi saadetini temin etmeye muvaffak oluyor. Nice yabancılar onun sayesinde İslâm dinini seçip Müslüman oluyor.

Nur Talebeleri de, kendilerine yapılan o kadar kötü muamelelere rağmen devletine küsmüyor, hiç bir menfi harekete tevessül etmeden, Allah’ın rızası dairesinde iman kurtarma hizmetlerine devam ediyorlar, elhamdülillah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap