Makaleler

ENTEGRASYON MU YOKSA ASİMİLASYON MU?- 2

(Dünden devam)

Bahsi geçen  hakikatler çerçevesinde, Avrupa Birliği ile entegrasyon noktasında dindar kitlelerin hiç bir tereddüdü olmamalıdır. Din ve maneviyat cihetinden, şuurlu Müslümanların Avrupalılara verebileceği çok şeyleri vardır. İslâm dinini dosdoğru yaşayıp, hem de onların dillerini iyi öğrenip, İslâm’ı en güzel bir şekilde anlatan müminler için, Avrupa kıt’ası çok geniş bir tebliğ coğrafyasıdır.

Avrupa, çok dilli, çok dinli ve çok kültürlü demokratik değerlere sahip bir topluluk olmayı, Amerika ve Avustralya gibi hedefine koymuştur. Farklılıkları bir zaaf olarak değil, bilakis bir zenginlik olarak kabul etmektedir.

Her ne kadar bazı Avrupa devletleri, içine aldıkları farklı kimlikleri ve özellikle Türkleri asimile etmeye çalışmışsa da, bunda başarılı olamadıkları görülmüştür. Bundan dolayı, farklılıkları olduğu gibi kabul etmek noktasına gelmiştir.

Bu asimilasyonun başarısızlığında, organize olmuş dindar cemaatlerin fonksiyonu inkâr edilemez. Muhtelif ve farklı zamanlarda gittiğim Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, İsviçre ve Avustralya seyahatlerimde bu gerçeği bizzat görme imkânı buldum. Her hangi bir cemaatle irtibatı olmayan ve dinî yaşantıya da yabancı olan vatandaşlarımız, bulunduğu ülkenin kültüründe erimiş gitmiş.

Burada en dikkat edilmesi gereken durum şudur: Anadolu terbiyesi ile yetişen, inancı ve ibadeti ile yurt dışına giden insanlarımız kendisini büyük ölçüde koruyabiliyor. Fakat, onlardan meydana gelen ikinci, üçüncü ve hatta dördüncü kuşak nesiller, hem dillerine  hem de dinlerine büyük ölçüde yabancı kalıyor. İşte, bu nokta cidden hepimizi ürkütüyor ve endişeye sevk ediyor.

Bu insanlarımız, kendi imkânlarıyla kendi kimlik ve kültürlerini, iman ve ibadetlerini korumaya çalışırken, devletin bu cihetten yapması gereken ne varsa, var gücüyle onlara destek olmalı ve onları kendi kaderlerine terk etmemelidir. Aksi takdirde, entegrasyon görüntüsü altında, Allah korusun zamanla asimilasyonun gerçekleşmesi kaçınılmaz olur. Böyle bir duruma düşmemek için, yurt dışındaki vatandaşlarımızı koruyacak çok etkili tedbirlerin alınması, Türkiye Cumhuriyet Devletinin en önemli vazifelerinden biri olması çok açık bir gerçektir. Temennimiz, bu çok önemli meselenin asla ihmal edilmemesidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap