Risale-i Nur Hizmeti

EN KISA VE GÜVENLİ YOL

Bir kervan gibi kafileler halinde dünya misafirhanesine gelen ve geçici bir hayattan sonra ölümle gayb âlemlerine doğru yolculuğuna devam eden insan nev’ine kumandanlık ve imamlık yapan Hazret-i Muhammed (asm), insanın ehemmiyetini ve ne maksatla dünya memleketine gönderildiğini izah ediyor. Tebliğ ettiği İslâm diniyle, bütün teferruatı ve incelikleriyle açıkladığı hakikatleri yalnız tebliğ etmekle kalmıyor, bizzat yaşantısıyla da örnek oluyor.

Allah tarafından terbiye edilerek en güzel bir kulluk vaziyeti verilen ve “De ki; Allah’ın sizi sevmesini istiyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin.”ayetiyle ona tabi olmaya dâvet edildiğimiz Sevgili Peygamberimiz (asm), elbette en güzel bir örnek ve en mükemmel bir rehberdir.

Allah’ı tanımak ve Ona iman ile ibadet etmek için yaratılıp, dünya denilen imtihan meydanına gönderilen biz insanların en büyük hedefi, Allah’ın rızasını kazanmak ve Onun muhabbetini üstümüze celbetmektir. Bizi bu hedefe götürecek en kısa ve en güvenli yol ise, tarikat-ı Muhammediye (asm)denilen sünnet-i seniye caddesidir. Başka yollar, ondan nur almadıkça karanlıklı, zulmetli, uzun ve yorucudur.

İşte, Peygamber Efendimizin (asm) dâvâsına vâris olma özelliği ve asrın mücedidi kimliğiyle Bediüzzaman Hazretleri, iman kurtarma içinde insanları yeni bir yola dâvet emiyor. Bilâkis, on dört asır evvel Kâinatın Efendisinin (asm) açtığı Kur’ân ve sünnet caddesine dâvet ediyor. Çünkü, bütün mücedditlerin en önemli özelliklerinden biri de, bulundukları asrın insanlarının imanlarını kurtarma ve kuvvetlendirmenin yanı sıra, sünnet-i seniyeyi de ihya etmektir. Zira, Sevgili Peygamberimizin (asm) gösterdiğinden daha kısa ve  daha güvenli bir yol yoktur.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap