Hayat

EN BÜYÜK HİDAYET

Reklam

Her cihetle ümmetine örnek ve rehber olan Sevgili Peygamberimiz (asm), akıl kuvvesi noktasında hikmetle hareket ettiği gibi, gazap kuvvesinde cesareti, şeheviye kuvvesinde âzamî masumiyet cihetinde iffeti takip etmiştir. Her üç kuvvede de orta yol olan vasatı tercih etmiştir.

Tahkiki imana sahip olan müminlerin gidecekleri müstakim ve doğru olan yol budur. Günde beş defa kıldığımız namazlarımızda ve kırk rekâtta kırk defa tekrarla okuduğumuz Fatiha Suresindeki “İhdinassıratel müstakim.”ayeti, yani “Bizi dosdoğru yola hidayet et!”duasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kulların gittiği doğru yola hidayeti istemek duaların en büyüğüdür.

Bediüzzaman’ın tespit ettiği gibi “En büyük hidayet, hicabın kaldırılmasıyla hakkı hak, bâtılı bâtıl olarak göstermektir.” (İşaratü’l İ’caz) Bundan dolayı namazlardan sonra yapılan duaların arasındaki “Allah’ım! Bizi hakkı hak olarak bilip ona ittiba etmekle rızıklandır ve bâtılı bâtıl olarak gösterip ondan da içtinap etmekle rızıklandır.”duası, en makbul dualar arasına girmiştir.

Her türlü ferdî ve içtimai, siyasi ve sosyal olaylarda hak ile bâtıl arasındaki farkı fark etmek büyük bir ihsan ve nimet olmakla birlikte; ondan daha büyük bir ihsan ve nimet ise, gaflet ile uyanıklık, taklidî iman ile tahkiki iman, ihmal ile amel arasındaki imana taallûk eden hidayet nimetidir. Buna çok dikkat etmek lâzımdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları9

Reklam

Yorum Yap