İnsan Ve Toplum

EN BÜYÜK HİDAYET- 2

Reklam

(Dünden devam)

Hikmetle düşünmek ve hikmetle amel etmek her hayırlı işin başlangıcı ve vesilesidir. “Kime hikmet verilmişse, ona çok hayırlar verilmiş demektir.” ayet-i kerimesiyle Cenab-ı Hak, akıl gücünün vasat mertebesi olan hikmet vasfını övmüş ve müminleri ona teşvik etmiştir.

Her cihetle ümmetine örnek olan Sevgili Peygamberimiz (asm), kuvve-i akliye noktasında hikmetle hareket ettiği gibi, gazap cihetinde cesareti, şehvet gücü cihetinde de iffeti âzamî masumiyetle takip etmiştir. Tahkiki imana sahip olan müminlerin takip edecekleri müstakim ve doğru olan yolları budur. Günde beş defa kıldığımız namazlarımızda ve kırk rekâtta kırk defa tekrarla okuduğumuz Fatiha Suresindeki “İhdinassırat-el müstakim” ayeti, yani “Bizi dosdoğru yola hidayet et.” duasının ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kulların gittikleri doğru yola hidayeti istemek duaların en büyüğüdür.

Bediüzzaman Hazretlerinin tespit ettiği gibi “En büyük hidayet, hicabın (perdenin) kaldırılmasıyla hakkı hak, bâtılı bâtıl göstermektir.” (İ. İ’caz s. 21) Bundan dolayı namazlardan sonra yapılan duaların arasındaki “Allah’ım! bizi hakkı hak olarak gösterip ona ittiba etmekle (uymakla) rızıklandır ve bâtılı bâtıl gösterip ondan da içtinap etmekle (kaçınmakla) rızıklandır.” duası en makbul dualar sırasına girmiştir.

Her türlü ferdî ve içtimai, siyasi ve sosyal olaylarda hak ile bâtıl arasındaki farkı fark etmek büyük bir ihsan ve nimet olmakla birlikte, ondan daha büyük bir ihsan ise, gaflet ile uyanıklık, taklidî iman ile tahkiki iman, ihmal ile amel arasındaki imana taalluk eden hidayet nimetidir. Öyle ise, Allah hepimizin hidayetini arttırsın ve hak yolunda olmayı nasip ve müyesser kılsın, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap