Makaleler

EHL-İ BEYT SEVGİSİ- 2

(Dünden devam)

Ehl-i Beyt’e muhabbet dâvâsında bulunan bir kısım Aleviler, Ehl-i Sünnete inat hem farzları hem de sünnetleri ihmal ve terk ediyorlar. Bu yüzden, Ehl-i Beyt muhabbeti sözde ve boşlukta kalıyor. Kâinatın yaratılmasına en büyük sebep olan Allah’a ibadetten uzak bir hayat yaşayan insanlar, Ehl-i Beyt’e muhabbet etse ne olur, etmese ne olur? Kurtulmaya yeter mi?

Gerçi, Alevilerin en fenâsı da münafık meselesine dahil değildir. Çünkü münafık olan kişi, gerçek anlamda itikatsız, inançsız, kalpsiz ve vicdansızdır. Hazret-i Peygamber (asm) aleyhindedir. Bazı dinsizler gibi.. Alevi ve Şiiler ise değil Peygamber aleyhinde olmak, belki Ehl-i Beyt muhabbetinden, aşırı muhabbet besliyorlar. Şeriatın tayin ettiği sınırı aştıkları zaman münafık değil, ehl-i bid’a ve fâsık oluyorlar, dinsizliğe girmiyorlar.

Bu hakikati teyit eden Bediüzzaman Hazretleri “Hazret-i Ali (r.a.) yirmi sene hürmet ettiği ve onlara Şeyh-ül İslâm olduğu Hazret-i Ebubekir (r.a.), Hazret-i Ömer (r.a.), Hazret-i Osman’a (r.a.) ilişmeseler, Hazret-i Ali (r.a.) o üç halifeye hürmet ettiği gibi onlar da hürmet etseler, farz namazlarını kılsalar yeter.” der. (Emirdağ Lâhikası s. 70)

Ehl-i Sünnet vel Cemaat perdesi altında Vehhabi ve Haricilerin ve bir kısım mülhidlerin Hazret-i Ali’yi (r.a.) tenkit eden fikirleriyle Ehl-i Sünnet mahkûm edilemez. Hatayı işleyene münhasır kılmak lâzımdır. Hem Ehl-i Sünnetin, hem de Alevilerin adâvetine müstehak olan Vehhabi, Harici ve mülhid din düşmanlarını bırakıp ehl-i hakka cephe almak ne kadar doğru olur?

Ehl-i Beyt muhabbetini dâvâ edenlerin, Risale-i Nur derslerine koşmaları gerektiğini söyleyen Bediüzzaman şöyle devam ediyor: “Madem Risale-i Nur şakirtlerinin en büyük üstadı, Hazret-i peygamberden (asm) sonra, Celcelutiyenin şehadetiyle İmam-ı Ali’dir (r.a.). Onun muhabbetini dâvâ eden Şiiler ve Aleviler, Risale-i Nur’un derslerini Sünnilerden ziyade dinlemeseler, Âl-i Beyt’e muhabbet dâvâları yanlış olur.” (Emirdağ Lâhikası s. 70)

Evet, bütün dünya insanlığının ebediyen yaşamak isteyen kalplerini tatmin edecek hakikatlere ve derslere tercümanlık yapan Risale-i Nur eserlerine, herkes gibi Ehl-i Beyt sevgisi besleyenlerin de şiddetle ihtiyacı vardır. Kısmeti olanlar, onları arayıp buluyorlar ve istifade ediyorlar, elhamdülillah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap