Hayat

DÜZENLİ RİSALE OKUMALARI

Reklam

Nur Risaleleri, yüzde doksanı okuma yazma bilen, ancak harf inkilâbıyla bir günde cahil hâle getirilen bir toplum içinde ortaya çıktı. Tahkîki iman dersleriyle taklidî imanları kuvvetlendirdi. Onlarda öyle bir zevk ve şevk vardı ki, onun hatırı için kırk elli yaşından sonra okuma yazmayı öğrenen ihtiyarlar vardı.

Çocuklar bile onun etrafında pervane oldu. Bu tablo karşısında fevkalâde memnun olan Bediüzzaman “Bu hal gösteriyor ki, Risale-i Nur kökleşiyor. İnşaallah onu hiç bir şey koparamayacak; ensal-i atiyede (gelecek nesillerde) devam edip gidecek.”diyordu.

Nur Talebeleri, bir asra yakındır Kur’an’ın kudsî dersleri olan Nur Risalelerini okuyarak geliyorlar. Hem kendi imanlarını hem de toplumun geleneksel imanlarını kuvvetlendirmek ve muhafaza etmek için bütün gayretleri ile çalışıyorlar. On binlerce mekânda, milyonlarca insan tarafından Nur Risaleleri geceli gündüzlü okunuyor, müzakere ediliyor.

Ancak, yarım asra yakındır dünyada ve ülkemizde meydana gelen gelişmeler, televizyon kanallarının çoğalması ve İnternet gibi vasıtalar, geneli olduğu gibi Nur Talebelerini de etkiledi. Dünyevileşme hastalığı ise, işin tuzu biberi oldu. Nur Risalelerini okuma oranlarında kısmî düşüş problemi ortaya çıktı. Herkes bu durumdan şikâyetçi olduğunu söyler oldu.

Evet, Nur Risaleleri okundukça kendisini okutur. Manevi feyizlere mazhar eder. İman kurtarma hizmetine şevkleri uyandırır. Zübeyir Ağabeyin “Günde on sayfa okuyan kendini muhafaza eder. On beş sayfa okuyan şevke gelir. Yirmi sayfa okuyan hizmet eder.”ölçüsü önemlidir. Ve “Şimdi oku! Kabirde okuyamazsın.”ikazlarını da hatırlamakta yarar var.

“Çaresi bulunan şeyde acze düşülmez.”prensibiyle, şikâyet edilen okuyamamak hastalığının çaresi, belli bir disiplin içinde düzenli Nur Risalelerini okumak, okumak ve yine okumaktır, vesselam.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap