Risale-i Nur Hizmeti

DÜNYAYA VE ÂHİRETE ÇAĞIRANLAR- 2

(Dünden devam)

Günde beş defa kılınan namazlarda kırk defa okunan Fatiha Suresinde, Allah’tan bizi dosdoğru yola iletmesini isteriz. Peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salih kulların gittiği bu yol, Kur’an-ı Kerim’de sırat-ı müstakim olarak bir çok ayette geçmektedir. Hadis-i şerife göre, etrafı sağlam duvarlarla örülü geniş ve dosdoğru yol olarak tarif edilen bu yolda helâllerin ne olduğu belirtilmiştir. Haramlar da bellidir ve duvarın arka tarafındadır.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği şekliyle: “Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur.” Evet, Kur’an ve Peygamber sünnetinin tarif ettiği bu dosdoğru yol, insan duygularının ihtiyacı olan bütün meşru ve helâl keyiflere yeterli gelir ve harama girmeye ihtiyaç bırakmaz.

“İnsanlar bu dünya hayatında iken rüyada gibidirler. Ancak, öldükleri zaman uyanırlar.” hadis-i şerifi gerçekten çok ilginçtir. “Şu güzerân-ı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar gider.” diyen Bediüzzaman, aynı hakikate açıklık getirmektedir. “Hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi.” mısralarıyla, Yunus Emre de aynı gerçeğe işaret etmektedir.

Mahiyeti, bahsi geçen hakikatler çerçevesinde olan dünyanın câzibedâr yüzüne ekser insanlar dâvet etmektedir. Başka sebepler de vardır. Bunları nazara veren Bediüzzaman der ki: “Evet, insanı dünyaya çağıran ve sevk eden esbap çoktur. Başta nefis ve hevası ve ihtiyaç ve havassı ve duyguları ve şeytanı ve dünyanın sûri tatlılığı ve senin gibi kötü arkadaşları gibi çok dâileri (çağırıcıları) var. Halbuki, bâki olan âhirete ve uzun hayat-ı ebediyeye dâvet eden azdır. Eğer sende zerre miktar bu bîçare millete karşı hamiyet varsa ve ulüvv-ü himmetten dem vurduğun yalan olmazsa, hayat-ı bâkiyeye dâvet eden azlara imdat etmek lâzım gelir. Yoksa, o az dâileri (çağırıcıları) susturup çoklara yardım etsen, şeytana arkadaş olursun.” (Lem’alar s. 304)

Evet, uhrevî bir cemaat kimliğiyle, ümmet-i Muhammed’i (asm) sahil-i selâmete çıkaran bir gemide çalışan hademeler olan ve ehl-i imanın imanını Risale-i Nur ile muhafazaya çalışan Nur Talebeleri, yüzleri âhirete dönük, dünyaya da âhiret hesabına bakan ve bütün insanları âhirete çağıran şuurlu bir fedâiler topluluğudur. Bir parça dahi olsa dünyaya alıştırılmaya ihtiyaçları yoktur, vesselam.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

Reklam

Yorum Yap