Makaleler

DÜNYA BARIŞINA İHTİYAÇ VAR- 2

(Dünden devam)

Amerika’ya gelince, zaten o Avrupa medeniyetinin bir uzantısıdır. Batı devletleri denildiği zaman, Avrupa, Amerika ve Avustralya buna dahildir. Çünkü, dayandığı temel değerleri ortaktır.

Avrupa Birliğine üye olmak, İttihad-ı İslâm denilen İslâm Birliğini engelleyen bir durum değildir. Çok yönlü ittifaklar kurmak, bu gün dünyanın geldiği olumlu noktalardır. Türk Devletler Teşkilatı, İslâm Birliği, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, İslâm Ülkeleri İşbirliği Teşkilatı gibi birliktelikler bunlara birer örnektir. Aslında, dünya barışı için böyle ittifaklara şiddetle ihtiyaç vardır.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Onlarla dost olmamız, medeniyet ve terakkilerini istihsan ile iktibas etmektir ve her saadet-i dünyeviyenin esası olan asayişi muhafazadır. İşte, şu dostluk, kat’iyen nehy-i Kur’an’i de (Kur’an yasağında) dahil değildir.” (Münâzarât. s. 71)

Evet, 21. Asır, barışın, asayiş ve huzurun hâkim olduğu bir asır olacaktır. “Hakikat-i İslâmiyenin güneşiyle sulh-u umumi (genel dünya barışı) dairesinde bir saadet-i dünyeviyeyi (dünya saadetini) Rahmet-i İlâhiden bekleyebilirsiniz.” diyen Bediüzzaman bu mânâlara işaret etmiştir.

Asya, Avrupa ve Afrika’nın kavşak noktasında bulunan, asırlarca dünyaya barış ve adalet dağıtan ve Osmanlı Devletinin bıraktığı topraklar üzerinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, çok yönlü ittifaklar içinde dünya barışına katkıda bulunması, tarihten aldığı büyük bir misyon ve coğrafi konumunun ona yüklediği büyük bir vazifedir.

Kıyamet kopmadan önce, Birleşmiş Milletler olarak dünya barışı gerçekleştirilmelidir. Yabancıların “Armegedon” olarak ifade ettiği üçüncü bir dünya savaşına gerek yok. Zaten kıyametin kopmasına da, dünyanın ömrü içinde fazla bir zaman kalmadı. Zayıf da olsa, “Kıyametten bir müddet önce Antakya batıp harap olacak.” diye bir hadis-i şerif olduğu ifade ediliyor. 06 Şubat 2023 tarihinde Kahraman Maraş merkezli iki ayrı deprem ve 20 Şubat 2023 tarihinde de Hatay merkezli yine iki farklı deprem ve on binden fazla artçı depremlerle Antakya başta olmak üzere, on bir vilayet harabeye döndü. Dünya devletleri akıllarını başlarına almalı ve kıyametin acele kopmasına sebep olacak savaşlar yerine, dünya barışına hizmet etmelidirler.

Dünya barışının temin edilmesi için ilk akla gelen ve yapılması gerekenler vardır. Onlar da: 1-) Birleşmiş Milletler bünyesindeki beş daimi üyeliğin kaldırılması. 2-) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin on beş üyesinin arttırılarak, iki yüz devletin beşte bir oranında kırk veya elli üyeye çıkarılması. 3-) Güvenlik Konseyinin yaptırım uygulama gücü olması ve barışı her hangi bir şekilde bozan üyelerin, düzelinceye kadar üyeliğinin askıya alınıp, hiç bir toplantıya alınmaması. 4-) Amerika Birleşik Devletlerinin, büyük Orta Doğu Projesi çerçevesinde başta Türkiye dahil, Orta Doğu devletlerini küçük parçalara bölme girişimlerinden vazgeçmesi. Bunda ısrar ettiği takdirde, hiç umulmadık bir zamanda ve hiç umulmadık bir tarzda kendisinin de bölünmelere maruz kalacağını dikkate alması. 5-) Yine Amerika’nın, Ukrayna devletini kışkırtarak Rusya ile ve Yunanistan’ı kışkırtarak Türkiye ile savaşa sürüklemekten de vazgeçmesi. 6-) NATO üzerinden, istediği devletlerde iç karışıklıklar çıkarmaktan da vazgeçmesi. 7-) Kendini hür dünyanın temsilcisi olarak gören Amerika’nın, şimdiye kadar olduğu gibi kendi menfaatleri için dünyanın barışını bozan değil, bundan sonra dünya barışına hizmet eden bir devlet konumuna gelmesi.

Bahsi geçen maddeleri çoğaltmak mümkün. Bu hakikatlere dayanarak denilebilir ki, bundan sonra ve Kıyamet öncesi dünyanın savaşa değil, ciddi anlamda genel bir dünya barışına ihtiyacı vardır. Dünya devletleri ve milletleri bütün gayretlerini bu noktaya yoğunlaştırmalıdır. Dünyamız, yapılan hesaplamalara göre on bir milyar insanı doyurabilecek kapasitede. Bu nüfus ise 2100 yılında gerçekleşecek. O halde şimdiden neyi paylaşamıyoruz ki? Cenab- ı Allah, bütün insanlığın yardımcısı olsun, amin.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap