Kabre Gülerek Girenler

DÜĞÜN GİBİ ÖLÜM- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

Hadis-i Şerife göre, insan nasıl bir hayat  yaşarsa öyle ölür ve nasıl öldüyse öyle de dirilir. Hayattan ve yaşamaktan asıl gaye ise, Allah’ın rızasını kazanmak ve Onun emirleri dairesinde hareket etmektir. Bu olduktan sonra, yaşamak da ölmek de her cihetiyle güzellik kazanır.

Hayatını buna göre tanzim eden ve nice insanların hidayetine vesile olan Mevlâna Celâleddin Rumî Hazretleri, ölüm gecesine “Şeb-i Ârûs” demektedir. Yani düğün gecesi. Her şeyden ve bütün varlıklardan daha çok sevilmeye lâyık olan Allah’a kavuşma gecesi.

Yukarıdan beri anlatmaya çalıştığım hakikatlere, altmış dokuz senelik hayatında mazhar olan Mustafa dayım, gerçekten takva ehli bir mümindi. Uzun yıllar boyunca hastalıklara maruz kaldığı halde, hiç bir zaman şikâyet ettiğini duymadım. Zaten, çok az konuşan bir insandı. Konuştuğu zaman ise, boş bir şey söylemez ve hikmetli ifadeler kullanırdı. Kimsenin dedikodusunu etmez ve kendisini inciten olursa “Allah onun hayrını versin.” derdi.

Hasta halinde Hac vazifesini de yerine getirmişti. Buna muvaffak ettiği için hep Allah’a dua ve şükrederdi. Perşembe akşamı Cuma’ya bağlayan gece Ankara’ya getirilen Mustafa dayım, yoğun bakım odasında, oğlunun okuduğu Yasin-i Şerifi dinlerken getirdiği Kelime-i Şehadetleri söyleye söyleye ruhunu Rahmana teslim etti. Ona ne mutlu! Nasıl yaşadıysa, hayatını da öyle noktaladı. İnşaallah, o da kabre gülerek girenlerden oldu.

Köye götürdüğümüz zaman, cenaze için toplanan tahminlerimin üstündeki çok kalabalık kitleyi gördüğümde, onun nasıl bir kişiliğe sahip olduğu daha iyi anlaşılıyordu. Cenaze başında yaptığımız konuşma, ölümün yok olup gitmek değil, yüzde doksan dokuz dostlarımıza ve sevdiklerimize kavuşma vesilesi olduğunu ihtiva ediyordu

Mustafa dayım şimdi, meşe ve çam ağaçlarının gölgelediği kabrinde, yakınları ile birlikte yeniden diriliş sabahını bekliyor. Cenab-ı Hak, bizlere de böyle hüsn-ü hatimeler nasip etsin  ve son nefesimize kadar rızasından ayırmasın, amin. Ruhuna binler Fatihalar…

asyanur.info  saicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap