Kabre Gülerek Girenler

DÜĞÜN GİBİ ÖLÜM- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Dünya hayatının bin bir çeşit hadiseleri ve sürekli değişen gündemleri arasında hiç değişmeyen tek hakikat, şüphesiz ölüm gerçeğidir. Genç ihtiyar, kadın erkek, sağlıklı ve hastalıklı ayırımı yapmadan aniden gelen ecel gerçeği, ekser insanların gaflet ettiği ve hiç bir hazırlık olmaksızın yakalandığı hazin bir sondur.

Uzun emeller taşımaktan kaynaklanan bir zaafiyetle, ebediyen dünyada kalacakmış gibi bir hisle bütün gücüyle dünyaya sarılmak ve âhiret diyarını göz ardı etmek, gaflet denilen şeyin insanları nasıl aldattığının en açık bir göstergesidir.

Üzerinde fânilik damgası bulunan şu kâinat ve içindeki bütün mevcudat, er ya da geç ölüm gerçeğiyle baş başa kalır ve ecelin pençesinden asla kurtulamaz. Âhiret âlemine inanmak ya da inanmamak bu kesin sonucu değiştirmez. Tek fark, hazırlığını yapanlar orada ebedi saadetlere nail olurken, hazırlıksız yakalananlar veya o âlemi inkâr edenler, ebedi azaplara muhatap olurlar.

Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi: “Bu dünya  ebedi kalmak için yaratılmış bir menzil değildir ancak Cenab-ı Hakkın ebedi ve sermedi (sonsuz) olan Darü’s-Selâm menziline (cennete) dâvetli olan mahlukatın içtimaları için bir han ve bir bekleme salonudur.” (Mesnevi-i Nuriye s. 39)

Hangimizin ameli daha güzel olacak diye denemek için bu dünyaya gönderilen insanlar, şahsî imtihanları bittikten sonra bir vesileyle imtihan meydanını terk eder ve berzah âlemindeki yerine intikal eder.

Sayılı olan ömür dakikaları çok çabuk geçer. Bin yıl yaşayan peygamberlerin bile  ömürleri sür’atle geçmiş ve bitmiştir. Bu hakikati merhum Yunus Emre ne güzel ifade eder: “Hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi.” Bediüzzaman ise “Şu güzerân-ı hayat bir uykudur, bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir rüzgâr gibi uçar gider.” demektedir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap