İman ve İbadet

DUASIZ KALDIRILAN SOFRALAR- 1

İnsanları her vakit Kendisine iltica ve dua, şükür ve hamd ettirmek için yaratan Cenab-ı Hak “Duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var?” buyurmakla, insanın en büyük vazifesinin dua olduğunu haber veriyor.

Küçücük bir ihsan ve ikram karşısında nasıl teşekkür edeceğini bilemeyen insanın, Allah’ın ihsan ettiği ve saymakla bitiremeyeceğimiz kadar çok nimetlerine mukabil minnetsiz davranması, o nimetleri sahipsiz farz ederek hırsızca saldırması, insanın yaratılış maksadına zıt, hak ve hakikate muhalif ve nimetlere karşı büyük bir nankörlük olduğunu, zerre kadar aklı ve insafı olan görür ve anlar.

Uçsuz bucaksız kâinat fezasında, görünmeyecek kadar küçük olan bu dünyanın üstünde, minnacık bir varlık, nihayetsiz âciz ve zayıf bir varlık olan şu insanın; sonsuz bir ilim, irade ve kudrete sahip olan Kâinatın Yaratıcısına muhatap ve dost olarak Ona mensup olması ve sayısız nimetlerine mazhar olması ne büyük bir şeref ve saadettir!

Aynı halde minnettarlık ve teşekkürünü sadece Allah’a arz etmesi de, insan olduğunun şuurunda olmasının bir gereğidir. Zira, ezelden ebede kadar her kimden her kime karşı gelen ve gelecek olan ne kadar medih, hamd ve şükür varsa, yalnız ve sadece Allah’a mahsustur. Hem şükür ve hamd sayesinde, istifade edilen nimetin zâti lezzetinden bin derece daha fazla bir lezzeti, iltifat-ı Rahmani cihetiyle hisseder. “Yani şükür gösterir ki, şu lezzetli rızık ve nimet, kısa ve muvakkat bir lezzet-i zâhiriyesiyle beraber daimi, hakiki, hadsiz bir lezzeti ve zevki taşıyan iltifat-ı Rahmaniyi şükür ile kazandırır. Yani, rahmet hazinelerinin Malik-i Keriminin hadsiz lezzetli olan iltifatını düşündürüp, şu dünyada dahi cennetin bâki bir zevkini mânen tattırır. İşte rızık, şükür vasıtasıyla o kadar kıymettar ve zengin bir hazine-i camia olduğu halde, şükürsüzlükle nihayet derecede sukut eder.” (Mektubat s. 349) (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap