Tefekkür

DOLAYLI GÜZELLİKLER- 1

Reklam

Cenab-ı Hak, hikmet ve kudret eliyle kâinatın mevcudatını yaratılış teknesinde yoğururken bütün zıtları birbiri içine attı, şerleri hayırların arasına kattı. Böylece, dünyayı cin ve insanlar için imtihana bir meydan yaptı. Ancak, yaratılışta asıl olan hak, hayır, kemal ve güzelliklerdir. Şer ve çirkinlikler ise dolayısı iledir ve güzellikler karşısında mağlupturlar.

Hakikate bakılırsa, bir güzelliğin muhtelif mertebelerinin ortaya çıkmasına ve nice hayırların anlaşılmasına vesile olan çirkin ve şer gibi görünen şeyler dahi güzeller sırasına girer. Bu itibarla, yaratılan her şey ya bizzat güzeldir veya neticeleri cihetiyle güzeldir ki, buna hüsn-ü bilgayr denilir. Yani, dolayısı ile güzel anlamındadır. Kur’an-ı Kerim’de “Onun yarattığı her şey en güzeldir.” ayeti bu sırra dayanmaktadır.

Evlerinin bahçelerine geometrik şekiller verip, su arkları, havuz ve çiçeklerle güzelleştiren bazı insanların, o bahçenin güzelliğiyle hiç uyum sağlamayan kaba taşlar ve mağara heykelleri gibi çirkin şeyleri koyarak, bahçenin güzelliğini arttırdığını misal veren Bediüzzaman; kâinat bahçesindeki güzelliklerin ve hayırların arasına, çirkin ve şer olan şeylerin kasten konulduğunu ve bunların da, bir kıyas vesilesi olarak güzelliğin muhtelif derecelerinin ortaya çıkmasına sebep olduğundan, neticesi itibariyle o çirkin şeylerin dahi güzeller sırasına girdiğini söylemektedir.

Gerçi, bu dünyada insanın hoşuna gitmeyen şeyler, hoşuna gidenlerden daha çoktur. Fakat, her şeye hikmet nazarıyla bakmak ve perde arkasını görmeye çalışmak mümin olmanın gereğidir. “Her şeyin iyisini al, fenâsını bırak.” kaidesini  esas alanlar ve kader cihetine bakıp teslim olanlar, dünya hayatlarını manevi bir cennete çevirebilirler. Aksi takdirde, dünya hayatı çekilmez bir zindan halini alır. Onun için “Kadere iman eden, kederden kurtulur.” denilmiştir. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)  (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap