Hayat

DÎNÎ GRUPLAR VE FARKIMIZ

Asırların ötesinden Sevgili Peygamberimiz (asm) tarafından haber verilerek, Müslümanların dikkatlerinin çekildiği ve İslâmların içinden çıkarak aldatmakla iş gören Süfyan komitesinin bid’akâr rejiminin tahribini tamir için vazifeli olan Bediüzzaman ve talebeleri gibi; çeşitli isim ve unvanlara sahip cemaat ve tarikatlar da bu tamir vazifesinde yerlerini almışlardır. Allah hepsinden razı olsun.

Bu ağır vazifeye kimler omuz verse, onların varlığından memnun oluruz. Çünkü yapılan tahrip o kadar büyük ve yük o kadar ağır ki, bir grup veya bir cemaatin tek başına bu işi başarması mümkün değildir. Onun içindir ki, bizler Risale-i Nur’dan aldığımız derse binaen “Müslümanların nereden ve kimden olursa olsun istifadelerine taraftar olmak.”prensibine göre hareket ederiz. Zira biliyoruz ki. “Yalnız benden ders alsınlar ve bana sevap kazandırsınlar düşüncesi, nefsin ve enâniyetin bir hilesidir.” (İhlâs Risalesi)

Nur camiasında zamanla meydana gelen ve farklı mizaç ve meşreplerden kaynaklanan gruplaşmayı da, fıtrî bir iş bölümü gibi değerlendirir ve hepsini hayırla anıp duacı oluruz. Aynı kaynaktan feyiz aldığımız ve aynı maksada hizmet eden bu grupların hizmetlerini kendi hizmetimiz olarak kabul ederiz. Rekabet, kıskançlık, haset ve kin, düşmanlık ve gıybet gibi, hiçbir cihetle hakiki bir mümine yakışmayacak hislerle yanlış değerlendirmelere düşmeyiz. Bununla beraber, kendi yerimizi, kimliğimizi ve kaderin bize yüklediği misyonu da bilip, hakta sebat etmeyi tercih ederiz.

Bediüzzaman’ın hayatı ve eserleriyle ortaya koyup tatbik ettiği bir mesleği vardır. Hizmet Rehberi ile Beyanat ve Tenvirler eserlerinde derlenen bu mesleği yaşamak ve yaşatmak mecburiyeti vardır. Bediüzzaman’ın vefatından bu yana geçen uzun zaman seyri içinde, mesleği aynı anlayıp tatbik edenlerin bir kısmı, zamanla değişik değerlendirme ve anlayışlara girmesi söz konusu olduğunda, takip edilecek ölçü Risale-i Nur prensipleridir. Kimsenin bu ölçüleri ve mesleği değiştirmeye hakkı yoktur. Aksi takdirde, meslekten sapmalar kaçınılmaz olur. İmtihanlar da, tam bu noktada başlar. Çok dikkat gerektiren zamanlardayız. Nur’un hakiki ve sâdık talebeleri, bahsi geçen hassasiyetleri her zaman ve zeminde korumak durumundadırlar.

(Bütün gönül dostlarımın Miraç Gecesini tebrik eder, İslâm âlemine ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Haktan niyaz ederim.”

asyanur.info  samicebeci.net

Reklam

Yorum Yap