Siyaset

DİNDAR BİR CUMHURİYETÇİ VE DEMOKRAT OLMAK

Hayatı boyunca maksadının aksiyle itham edilen Bediüzzaman Said Nursî, en çok rejim muhalifi ve cumhuriyet aleyhtarı olmakla suçlandı. Ancak, yapılan ne kadar suçlamalar varsa hepsinden kanunlar çerçevesinde berat aldı.

“Ben dindar bir cumhuriyetçiyim.”diyerek orijinal bir beyanda bulunan Bediüzzaman, takip ettiği fikrinin temellerini Asr-ı Saadete dayandırır. Eskişehir mahkemesinde cumhuriyet aleyhinde olmakla suçlanan üstat şöyle müdafaa eder: “Yaşlı mahkeme reisinden başka sizler daha dünyada yokken, ben dindar bir cumhuriyetçi olduğuma elinizdeki Tarihçe-i Hayatım şahittir. Gençliğimde Tillo kasabasında, Kubbe-i Hasiye’de ders çalışıyordum. Küçük kardeşim Mehmet bana çorba getiriyordu. Taneleri karıncalara verir, suyuyla ekmeğimi yerdim. Neden böyle yapıyorsun diyenlere, ‘Bu karınca taifesi ve arı milleti cumhuriyetçidirler. Cumhuriyetperverliklerine hürmeten taneleri karıncalara veriyorum,derdim.’ ‘Sen selef-i salihine muhalefet ediyorsun.’ dediklerinde ‘Hulefa-yı Râşidin (dört büyük halife), aşere-i mübeşşereye (cennetle müjdelenmiş on kişiye) ve Sahabe-i Kirama hem halife, hem reis-i cumhur hükmündeydiler. Fakat, mânâsız isim ve resim değil, dindar mânâda bir cumhuriyetin reisleri idiler.’diye cevap verirdim.”

Bahsi geçen ifadeler Bediüzzaman ve talebelerinin dindar bir cumhuriyetçi olduklarına en açık bir delildir. Cunhuriyet rejimini ve bu sistemi yaşatmak ve dindar cumhuriyet mânâsıyla korumak, onların İslâm adına aslî vazifelerindendir.

Eğer, rejimden maksat lâiklik ve lâik cumhuriyet ise, ondan anlaşılan devletin tarafsız kalması, ne dinsizlere ve ne de dindarlara karışılmamasıdır. Herkesin vicdanında ve dininde hür olmasıdır. Daha doğrusu lâiklik, vicdan ve din hürriyetinin teminatı ve şemsiyesi olmasıdır. Şayet lâiklik, dinsizlik anlamında algılanıyor ve dindarları ezme aracı olarak görülüyorsa, değil Nur Talebeleri, belki dünyada vicdan ve insaf taşıyan hiç bir insan ve hiç bir demokrat ruhlu hürriyetperver olan insan buna taraftar olamaz.

Evet, uzun yıllar yanlış anlaşılan ve akla ve hayale gelmedik kötü muamelelere maruz bırakılan, fakat devletine yine de küsmeyen ve seven Bediüzzaman ve Nur Talebeleri, devletin müspet icraatlarının yanındadır. Menfi ve yanlış icraatlarının da düzeltilmesinden yanadır.

Hülâsa, Nur Talebeleri bu vatanın hürriyet, adalet, cumhuriyet ve demokrasi taraftarı gerçek vatandaşlarıdır. Hakikat budur ve bunun dışında başka şeyler aramak beyhude bir çabadır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap