Siyaset

DEVLETÇİ YAKLAŞIM

Türkiye Cumhuriyetini kuranlar, milleti tepeden şekillendirmeye çalışarak, manevi ve dînî bağları tahrip ettikleri gibi; katı bir devletçilik yaklaşımı ile ekonomik imkânları da devletin tekeline almışlardı. O yılların tek partisi ve devlet ile aynîleşen Halk Partisinin altı ilkesinden biri devletçilik idi.

1931 yılında yapılan Halk Parti kongresinde kabul edilen altı ilke, 1937 yılında anayasaya dahil edildi ve daha sonraki yıllarda yapılan anayasalarda ilke ve inkilaplar koruma altına alındı. O tarihlerde Halk Partisinin genel başkanı da olan 1. Cumhurbaşkanı sayesinde bir partinin ilkeleri, bütün siyasi partileri ve anayasaları bağlar hale geldi.

Çok partili demokrasi hayatına geçtiğimiz 1950 seçimlerinden bu yana, bütün partilerin ve seçilen milletvekillerinin, Halk Partisinin ilke ve inkilaplarına bağlı kalacaklarına dair yemin etmeleri buna delildir. Ne kadar siyasi parti varsa, hepsi eğer Halk Partisinin ilke ve inkilaplarına bağlı kalacaklar ve ilke ve inkilaplardan ayrılmayacaklarsa, neden ayrı bir parti olarak kurulduklarının mantığını kimse izah edemez.

Fakat, çok şükür ki, dünyada meydana gelen gelişmeler, hem hak ve hürriyetlerdeki hem de iktisadî hayattaki inkişaflar, 1930 yıllarındaki kafa yapısıyla ortaya konulan tabloyu yerle bir ediyor. “Sanayide devlet”yaklaşımıyla her şeyi devletin tekeline alan ve millet fertlerinin hür teşebbüsünü engelleyerek milletin gonca misal istidatlarını öldüren ve devleti en büyük patron ve işveren haline getirerek, vatandaşını boğaz tokluğuna çalıştıran bir zihniyet ortadan kalkıyor. Bununla birlikte devlet hâlâ en büyük işveren konumunu koruyor.

Sosyalist bir devlet yaklaşımıyla özelleştirmeye direnen bu kafa yapısı, devletçiliği bir rant kapısı olarak görmektedir. Halk partisi ve türevleri, devletin elindeki imkânların özelleştirilmesini, ilke ve inkilaplardan uzaklaşmak olarak görmektedirler. Ancak, dünya özelleştirmeye doğru giderken, devletçiliği devam ettirmeye çalışmak beyhude bir çabadan başka bir şey değildir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap