Siyaset

DEVLET VE FİKİR HAREKETLERİ

İnsanlık tarihi boyunca ortaya çıkan fikir hareketleri, kendi kimliklerini korumakta ısrarlı oldukları sürece gelişemediklerini gördüklerinden, devlet gücünden yararlanmayı ve maksatlarına vesile yapmayı bir maslahat olarak kabul etmişlerdir.

Bahsi geçen durumun, İslâm tarihi dikkatli bir gözle incelendiğinde, aynı şekilde tekrarlandığı görülecektir. Ancak devletle iş birliğine giren ve onun gücünden faydalanan fikir cereyanları, her ne kadar hızla büyümüşlerse de, kendi kimlik ve orijinalliklerinden çok şey kaybetmişlerdir. Devlet gücünü maksadına âlet etmek isteyenler, kendileri âlet olmak durumuna düşürülmüşlerdir. Çünkü devlet kimseye kendini âlet ettirmez, lâkin herkesi ve her şeyi kendi maksat ve hedefine kolayca âlet eder.

Günümüz İslâm dünyasında, Vehhabilik ve Şiilik gibi meşrepler, bir devlet politikası gibi değerlendirildiği ve çok geniş bir coğrafyada yaygınlık gösterdiği halde, aslından ve özünden bir çok şeyi kaybetmesi, izah etmeye çalıştığımız gerçeğe en açık bir delildir.

Keşke fikir cereyanları tarihî gerçekleri dikkate alarak, kendi kimliklerinden taviz vermeden yollarına devam edebilseler. Ve asıl hizmet alanlarının dışına çıkmadan, kendi kimlik ve bağımsızlıklarını koruyabilseler. Temennimiz ve duamız bu istikamettedir.

asyanur.info

Yorum Yap