İnsan Ve Toplum

DEPREMZEDENİN RUH DÜNYASI- 2

(Dünden devam)

Her depremden sonra yaşanan olaylar, nice insanların iman ve İslâm ile ne kadar bağı olduğunu göstermeye yetiyor. Bir deprem olayından sonra, yüksek rütbeli bir zatın bir gazeteye verdiği demeç çok ilginç bir manzaraydı.

Eşi ve üç çocuğu depremde vefat eden bu şahıs “Bir baba olarak, bir sabah onları Avustralya’ya gönderdim ve bir daha da dönmeyecekler.” diye kendimi teselli ediyorum.” diyen bu zatı, program yapımcısı olan diğer şahıs tasdik ediyor  ve “Böyle kendimizi teselli etmezsek, binlerce insanın ölüm ayrılığına nasıl tahammül edebiliriz?” diyordu. Lâik ve dinden uzak bir eğitim sisteminin verdiği bilgi ile ruh dünyası darmadağın olan şu insanların perişan hallerine bir bakar mısınız? Gerçek bir iman şuurundan mahrum olmak insanları ne kadar âciz ve zavallı hale getiriyor?

Halbuki, mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim binden fazla ayeti-i kerime ile âhiretten ve insanların oraya sevk edileceğinden haber verdiği gibi, diğer semavi kutsal kitaplar ile yüz yirmi dört binden fazla peygamberler mucizelerine dayanarak, yüz yirmi dört milyondan ziyade evliyalar keşif ve kerametlerine istinat ederek ve milyarlarca âlimler de akıl ve mantık yoluyla aynı dâvâyı ispat ederek tasdik ediyorlar. Kâinat içinde bulundurduğu hakikatleriyle ve dünyamız da her kıştan sonra baharda üç yüz binden fazla mahlukatın yeniden diriltilmesiyle  âhiret gerçeğine şahitlik yapıyor.

Bu kadar şahitleri bulunan âhiret meselesinde en küçük bir tereddüt ve şüphe olmaması gerekirken, materyalist ve maneviyattan uzaklaşmış dinsiz bir eğitimin kurbanı olanlar bahsi geçen hakikati göremiyorlar. Çünkü, Bediüzzaman Hazretlerinin ifade ettiği gibi “Her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise, maneviyatta kördür.”

Evet, yeni yetişen nesillerin inançlı insanlar olması için, eğitim sisteminin yeniden gözden geçirilmesine şiddetle ihtiyaç olduğu açıkça görülen bir gerçektir. Ülkeyi yönetenlerin bundan alacağı çok dersler vardır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap