Anadolu Seyahat Notları

DENİZLİ’DE BİR KANDİL PROGRAMI- 2 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

(Dünden devam)

Denizli’nin mevcut hizmet merkezindeki iftar ve namaz faslından sonra, teravih namazı için gelenler çoğalmaya başladı. Biraz sonra, yüz metrekareye yakın salon tamamen doldu. O akşam, Kadir Gecesi münasebetiyle  çok yeni insanlar dâvet edilmiş. Gelenlerin yarıdan fazlası yeni dostlardı. Onlara uygun bir saatlik bir ders ve sohbetimiz oldu.

Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim, böyle bir Kadir Gecesinde nazil olmaya başlamıştı. İndirilmesi yirmi üç senede tamamlanan bir kitap olduğu halde, Kelâm-ı Ezeli olması itibariyle, binler kitap kadar hakikatleri özet olarak içinde barındırıyordu. On dört asırdan beri onu açıklamak için üç yüz elli binden fazla tefsir yazılmıştı. Bediüzzaman Hazretlerinin tefsiri olan Risale-i Nur ise, Kur’an-ı Kerim’in son asra hitap eden mesajlarını ihtiva ediyordu. Bediüzzaman, yalnız aklı esas alan kelâm âlimleri gibi ya da yalnız kalbi esas alan evliyalar gibi değil, akıl ve kalbin, ruh ve diğer duyguların yardımı ayağı ile en yüksek makamlara çıkıyor ve hiç bir noksan cihet bırakmayarak bütün duyguları tatmin ediyordu. Kırk günden tut kırk seneye kadar süren uzun bir manevi çalışma yerine, kırk dakikada hakikate ulaştıran Kur’an’a mahsus bir yol bulmuştu. Bu, on beş senede elde edilebilecek medrese ilmini, on beş haftada kazandıracak bir metot idi. Tarikattan ziyade hakikat ilmiydi ve bu zamanda Sahabe mesleğinin âhirzamanda bir cilvesi ve yansımasıydı. Şahıs merkezli değil, kitaba endeksli bir hizmet modeliydi. Kendi mesleğinin muhabbetiyle hareket etmek ve başka mesleklerle İslâm dinine hizmet edenlere taraftar ve duacı olmak, Nur mesleğinin bir prensibiydi. Dersimiz bu şekilde devam etti.

 

İkram faslından sonra, Bediüzzzaman Hazretlerinin hayatından kesitler sunarak, mahkemelerde kendisine yapılan asılsız isnatlara mukabil, gerçek gayesinin iman kurtarmak olduğunu, milletin birlik ve beraberliği temin etmek onun hizmetlerinin temel bir düsturu olduğunu, Nur Talebelerinin asâyişin manevi bir bekçileri vazifesi gördüklerini, bu noktadan dolayı onların hizmetlerini desteklemek lâzım gelen faaliyetler olduğunu ve saire konuştuk.

Hatimlerin duası yapıldıktan sonra gelenlerin bir kısmı gitti. Kalanlarla sabah namazına kadar özel sohbetler ve ibadetlerle Kadir Gecesini değerlendirmeye çalıştık. Seksen üç senelik bir ömürde kazanılacak sevap meyvelerini netice veren bir gece, Denizli ilimizde böyle geçti.

Ankara’ya dönüş yolunda yine bir üniversiteli genç denk geldi. Konuşa konuşa Ankara’ya ulaştığımızda ikindi namazının vakti girmişti. Allah yolunda samimiyetle hizmet etmek ise, bu fâni dünya içinde ebedi saadetlere ve sevaplara vesile oluyordu, elhamdülillah.

asyanur.info  samicebci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap