İnsan Ve Toplum

DEMOKRATİK HÜR TOPLUMLAR

Bediüüzaman Hazretlerinin ifadesiyle, sebestiyet ve malikiyet dönemine giren insanlık âleminin medeni ve hür toplumları, insan aklının ürünü olan cumhuriyet ve demokrasi denilen yönetim biçimleriyle, insan hak ve hürriyetlerine en yüksek düzeyde önem vermektedirler.

Ferdi ön plana çıkaran ve milletine hizmet eden devlet modeline geçen demokratik ülkeler, resmî ideolojileri çoktan tarih sayfalarına gömmüş ve farklı inanç ve etnik özellikleri zenginlik alâmeti sayarak, ferde sağladıkları sosyal haklarla, maddi açıdan mutlu ve problemsiz toplumlar oluşturmuşlardır.

Geleceğinden endişesiz ve emin fertlerden meydana gelen medeni toplumlar, demokrasi kültürünün de verdiği rahatlıkla, birbirlerini olduğu gibi kabul ediyor ve karşılıklı saygı içinde, devlet millet kaynaşmasının ve dayanışmasının huzuru içinde hayatlarını sürdürüyorlar.

En son gittiğimiz Avustralya ve Singapur başta olarak, daha önce gittiğimiz Almanya, Hollanda, İsviçre ve Avusturya ülkelerinde, bahsi geçen tabloyu bizzat görme imkânı bulduk. Devlet herkese ve her kesime eşit mesafede duruyor. Kimse inancından ve yaşam biçiminden dolayı kınanmıyor ve baskı altına alınmıyor. Lâiklik kavramı, vicdan ve din hürriyetinin şemsiyesi ve koruyucusu olarak tatbik ediliyor. Her fert, kanunların suç saymadığı meşru hareketlerinde şahane serbest bir tavır sergiliyor. Ne ekonomik ve ne de manevi meselelerde en küçük bir kaygı ve endişe taşımıyorlar.

Böylesine olumlu bir tabloyu gerçekleştirmeyi başaran demokratik toplumlar, özgürlük adı altında insanları başı boş ve manevi meselelerde boşlukta bıraktıkları için, bir çok zaafları da beraberinde yaşıyorlar. “Başkasına zarar vermedikten sonra kendi âleminde istediğin gibi yaşayabilirsin.” felsefesini telkin ettiklerinden dolayı, insanları nefislerinin esareti altına sokmuşlar. Halbuki, insan ne kadar hür olursa olsun, yine de Allah’ın kulu olduğunu unutmaması lâzımdır. İnsan başkalarına zarar vermeyeceği gibi, kendine de zarar veremez anlayışı toplumlarda hâkim olmalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Yorum Yap