Siyaset

DEMOKRAT PARTİ VE LÂİKLİK ANLAYIŞI- 1

Çeyrek asır boyunca jandarma dipçiğiyle milleti sürü gibi idare eden ve inkılapları dayatarak zorla kabul ettirmeye çalışan; dine karşı olan düşmanca tavrıyla din adamlarına  ve dindarlara en acımasız muamelelerle memleketi zindana çeviren; başta ekmek olmak üzere en temel gıda maddelerini karneye bağlayan, yokluk, kıtlık ve kuyruğun sembolü olan ve milletten bu yüzden dua yerine beddua alan Halk Partisinin çürük temeller üzerine bina ettiği saltanatı, nihayet 1950 yılında büyük bir çatırtı ve gürültüyle yıkılarak tarihe gömüldü. Bir daha da iflah olmadı ve milletin oy çokluğuyla iktidara gelemedi. Bundan sonra da bir daha da gelemeyecek. Çünkü, dünyada sol ve solculuk cereyanları sürekli erimeye ve yok olmaya mâruz kalıyor.

1950 ile 1960 yılları arasında milletin hür iradesiyle üç defa iktidara gelen, memleketi bir uçtan diğer uca imar ve inşa ederek ülkeyi şantiye haline getiren ve yolları, barajları, fabrikaları ve okullarıyla maddi kalkınmanın mimarlığını yaparken; Kur’an kursları, Risale-i Nur dershaneleri, orta dereceli okullara mecburi din dersleri, İslâm Enstitüleri, İlâhiyat Fakülteleri ve İmam-Hatip okullarıyla manevi kalkınmanın da mimarlığını yapan; milleti çarıktan kurtarıp iskarpin ile tanıştıran ve cebini parayla doldururken, binlerce camiyi depo ve ahır olmaktan kurtarıp tekrar ibadete açan; on sekiz yıl boyunca Türkçe okutulan Ezanı aslına çeviren ve bu yüzden milletin hayır duasını ve desteğini alarak gücüne güç katan Demokrat parti; maalesef Halk Partisinin ırkçıları elde etmesi ve ordu ile iş birliği yapması sonucu 27 Mayıs 1960 ihtilaline muhatap oldu. Memlekete maddi ve manevi büyük hizmetler veren ve Bediüzzaman Hazretleri tarafından “İslâm kahramanı” olarak vasıflandırılan merhum Menderes, iki bakanıyla birlikte İhtilali yapan zalimler yüzünden idam edilerek şehit edildi.

Bu devlet adamları ve arkadaşlarının bütün suçları, dine ve dindarlara hizmet etmek ve lâiklik tatbikatını, Batılı devletlerde olduğu gibi anlayıp, dindarları ezme vasıtası yapmamalarıydı. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube- Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap