Hayat

DELİL VE AKIBETE BAKMALIDIR

Çok silik sözlerin ortalıkta dolaştığını ifade eden Bediüzzaman, her söylenilen söze itibar edilmemesini ve delil ve akıbete bakılmasını ders veriyor.

“Hiçbir müfsit ‘ben müfsidim.’demez: daima suret-i haktan görünür, yahut batılı hak görür. Evet, kimse demez ‘Ayranım ekşidir.’ Fakat, siz mihenge vurmadan alamayınız. Zira, çok silik söz ticarette geziyor. Hatta, benim sözümü de, ben söylediğim için hüsn-ü zan edip, tamamını kabul etmeyiniz; belki ben de müfsidim veya bilmediğim halde ifsat ediyorum. Öyle ise, her söylenen sözün kalbe girmesine yol vermeyiniz. İşte, size söylediğim sözler hayalin elinde kalsın; mihenge vurunuz. Eğer altın çıktı ise kalpte saklayınız, bakır çıktı ise çok gıybeti üstüne ve bedduayı arkasına takınız, bana reddediniz, gönderiniz.” (Münâzarât s.31)

Bu ifadelerinde kendi sözlerinin bile araştırılmasını isteyen Bediüzzaman, hayat boyu vazgeçilmeyecek bir düsturu ölçü olarak ortaya koymaktadır. Eski zamanda, büyük zatların sözlerini delilsiz kabul etme geleneğine karşı, “hüsn-ü zan, adem-i itimat” denilen tahkik mesleğini geliştiren Bediüzzaman’ın bu tavrı çok dikkat çekicidir. Bundan dolayı “İtimat kontrole, kontrol itimada mani değildir.”denilmiştir.

Geçmişten günümüze, Nur hareketinde ihtilaflara sebep olanlar sıradan insanlar değil, bilâkis temayüz etmiş, sözü dinlenilen, kendilerine güvenilen ve saygı gösterilen etkili ve en tanıdık simalardır. “Allah bana feraset vermiş. Ben yanılmıyorum ve aldanmıyorum.”diyen nice itibarlı insanlar, arkasına taktıkları kitleleri ehl-i dalâlet cereyanının peşine takıp, onlara yardımcı ve duacı yapmışlardır. Niyetlerinin halis olması, amel ve fiillerinin yanlış olmasına mani olamamıştır.

Fitne ve şer odaklarının ellerinde bin bir türlü hile, tuzak ve tezgâhlar vardır. Yeni durumlara ve tavırlara karşı, onlara uygun A-B-C ve D plânları hazırdır. Her türlü entrika ve hile karşısında, Nur Hareketinin tahkik mesleğini rehber edinen Nur Talebeleri, her zaman uyanık olmalıdır. Zaten, Nur mesleğine aykırı ve fıtri olmayan her türlü çıkışları, kalpler radar gibi hissetmekte ve iltifat etmemektedir.

asyanur.info

Reklam

Yorum Yap