Hayat

DEĞİŞMEYEN GÜNDEM

Kâinatın uçsuz bucaksız fezasında, baş döndürücü bir sür’atle dönüp duran gezegenlerden sadece birisi olan mavi gezegenimiz, üstündeki bütün varlıklarla birlikte, kendisine tayin edilen bir sona doğru hızla yaklaşmaya devam ediyor.

Her ağaç veya insanın bir gençliği, ihtiyarlığı ve ölümü olduğu gibi, büyük bir ağacı veya insanı andıran kâinatın dahi fıtrî bir eceli vardır. Tekâmül kanununa tâbi olan hiçbir varlık, bu fıtrî sondan kendini kurtaramaz. Kıyamet denilen hakikat, kâinatın daha mükemmel bir şekle girmesi ve âhiret şekline dönüşmesi için, ölmesinden başka bir şey değildir.

Ortalama beş milyar yıllık ömrü olduğu tahmin edilen dünyamız da, o fıtrî sonun pençesinden kurtulamayacaktır. Zaten, içi zelzeleli ve her zaman dağılmaya ve parçalanmaya müsait bir yapıya sahip olan yerküresi, iyiden iyiye ihtiyarlamış bir görüntü sergilemektedir. Böylesine yıpranmış ve kocamış bir dünya üzerinde yaşayan ve her an başka bir âleme göç etmeye hazırlanan insanların çoğu, sun’i gündemlerin peşinde ömürlerini tüketirken, gerçek gündemlerini unuturlar. Deve kuşu gibi başlarını kuma gömerek, her insanın şahsî kıyameti olan ölüm hakikatini görmezden gelirler.

Beddiüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle, kırk kişiden bir kaç kişinin kazanarak gittiği, diğerlerinin kaybettiği bir zamanda yaşıyoruz. Zaman, âhirzaman olarak tanımlanıyor. Asr-ı Saadetten günümüze kadar bu asrın şerrinden ve fitnelerinden bütün ümmet Allah’a sığınarak gelmiş. Bin cihetle günahların etrafımızı sardığı ve geçmiş zamanlarda görülmemiş fitnelerin kol gezdiği bir zamanda yapılması gereken en önemli iş ve vazife, sür’atle değişen sun’i gündemlerin arasında, değişmeyen gerçek gündemi takip etmek ve şahsî kıyamete her an hazır  olmaktır. Zira, her insan kendi âhiretini kendisi kazanacaktır. Hiç kimse bir başkasının  âhiretini kazanacak değildir. Bu ise, hiç unutulmaması gereken ve hep gündemde tutulması icap eden bir hakikattir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap