DECCALIN YALANCI CENNET VE CEHENNEMİ
Dünya

DECCALIN YALANCI CENNET VE CEHENNEMİ

Müteşabih olan hadis-i şeriflerin gerçek anlamda tevil ve yorumlarını yapan Bediüzzaman, kıyamet alâmetlerine işaret eden hadisleri izah ederek, ehl-i imanı şüphelerden kurtarmıştır.

İşte “Deccalın yalancı cennet ve cehennemleri vardır.”hadisi de bunlardan biridir. Her iki deccal da, ekser icraatları tahribata ve insan nefsine hoş gelecek şeylere dayandığı için, fevkalade güçlü ve iktidarlı görünürler. Çünkü tahrip kolaydır. Haram keyifler ise, nefisler taraftar olduğu için çabuk yayılır.

Medeniyet fantaziyeleri ve nefse hoş gelen haram lezzetler, deccalın taraftarlarına sunduğu bu dünyadaki yalancı cennetleridir. Kendine taraftar olmayanları doldurduğu hapishaneleri ise, onun yalancı cehennemidir. “Deccalın merkebinin bir kulağı cennet, diğer kulağı cehennemdir. Dostlarını cennetine koyar, düşmanlarını cehennemine atar.”hadisi müteşabih olduğu halde, Bediüzzaman onu ne güzel izah eder. Gerçekten onun bineği olan tren, dostları için yalancı bir cenneti ehl-i dünyaya sunarken, biçare ehl-i İslâm için cehennem gibi sonuçlara sebebiyet verir.

Ancak, deccalizmin sembolü olan komünizm, Rusya devlet başkanı Mihail Gorbaçov döneminde ortaya atılan ve açıklık anlamına gelen “Glastnost” ve yeniden yapılanma denilen “Prestroyika” gibi iki kelimeye dayanamadı. Karton kuleler gibi 1991 yılında yıkıldı gitti. Koskoca Çin’i, yarı Avrupayı ve Balkanları komünist yapan ve dünyanın bir çok devletlerini etkisi altına alan Sovyetler Birliği dağıldı, içinden on beş civarında devlet çıktı. Moskova belediye başkanı yeni yapılan bir caminin açılışını yaptı. Kazakistan’ın başkenti Bişkek’deki bir camide elli bin kişiyle bayram namazı kılındı. Rusçaya tercüme edilen binlerce Nur Risaleleri, eski Sovyetler Birliği coğrafyasında peynir ekmek gibi satılıyor ve milyonlarca insanın imanı kurtuluyor. Böylece, deccalın yalancı cennet ve cehennemine bedel, insanalar Allah’ın vaad ettiği hakiki âhiret cennetini kazanmaya çalışıyor. Allah’ı inkâr fikri genelde öldü ve her iki deccalın haşmet ve şevketi söndü. Yalnız vaziyeti muhafazaya ve mevcut durumu korumaya çalışıyorlar. Bununla beraber, onları temsil eden şahs-ı manevileri de tükenecek ve hakkın karşısında mağlup olacaklardır. Çünkü, Tövbe Suresindeki bir ayete göre “Onlar ağızlarıyla üfleyip Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Lâkin Allah nurunu tamamlayacaktır, velev kâfirler istemeseler de.”

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap