Hayat

DECCAL MESELESİ NEDİR?- 2

(Dünden devam)

İşte, böylesine ilginç yorumları yapılan deccal meselesi, insanlık âleminde komünizm olarak ortaya çıkmış ve yetmiş küsur yıl insanlığa maddi ve manevi zarar verdikten sonra, dahili ve harici etkenlerin tesiriyle ve “Şeffaflık ve yeniden yapılanma” anlamına gelen iki kelimeye dayanamayarak, 1991 yılında çökmüş ve Sovyetler Birliği dağılıp tarih sahnesinden silinmiştir.

İslâm âleminde ise Süfyanî deccal, hak ve ebedi olan İslâm dinine ihanet edip, Müslümanların  bin yıllık geçmişiyle olan bağlarını kopararak ve kanunlar perdesi arkasından üç yüz senede yapılamayan büyük tahribatlar yapıp, hem de zekâveti ve siyasi dehasıyla çok âlim ve hocaları aldatıp etrafında fetvacı yaparak, İslâmî hayatın hem yüzünü hem de astarını yırtıp attı. Bid’akâr rejimi, mutlak bir istibdat şekline dönüştü. Devlet gücü, dindar insanları kıskaç içine aldı ve devletin demir yumruğu ile perişan etti. İslâm dinine irtica yaftası vuruldu. Lâiklik prensibi beşeri bir din gibi algılandı. Süfyanî deccalizm istibdadın sembolü oldu.

İnsanlık tarihinde ilâhlık taslayan Firavunu karıncaya mağlup eden ve yine ilâhlık iddiasında bulunan Nemrud’a topal bir sivrisineği musallat edip mağlup eden Yüce Allah (c.c.); büyük deccal komünizmi ve onun temsilcisi Sovyetler Birliğini zahiri sebepler altında kısa bir zamanda darmadağın ettiği gibi, Süfyanî deccal zihniyetini ve temsil ettiği mutlak istibdat olan ideolojisini de hiç umulmadık bir zamanda ve beklenmedik bir tarzda çökertecek ve tarihin istibdat ve zulüm mezarlığına gömecektir, inşaallah.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap