İnsan Ve Toplum

DÂBBETÜ’L ARZ MESELESİ NEDİR?- 2

(Dünden devam)

İnsanlık tarihi boyunca bilinen çok dehşetli hastalıklar meydana geldi. Ancak, tamamen veya kısmen hepsine tedavi edici çareler bulundu. Şimdi ise, hâlâ tedavisi yapılamayan ve tıp dünyasının çaresiz kaldığı en yeni hastalık, AİDS denilen dehşetli ve bulaşıcı bir hastalıktır.

Dünya genelinde yüz milyona yakın hastası olan ve gayr-ı meşru bir hayat ve cinsel ilişkilerle bulaşan AİDS mikrobu, girdiği bünyenin “T hücresi” denilen savunma sistemine sirayet edip bozmakta ve hastayı dışarıdan gelen mikroplara karşı savunmasız bırakmaktadır. Dişinden tırnağına, bedenin her tarafına ve hatta kemiklerine kadar nüfuz ederek, vücudun her noktasını etkilemektedir. Hasta doktorların gözleri önünde bir mum gibi ermekte olduğu halde, elden hiç bir şey gelmemektedir.

Dünyanın ilk defa gündemine çok ciddi olarak AİDS hastalığı, Amerikalı yakışıklı bir aktör olan Rock Hudson’un bu hastalığa yakalanmasıyla geldi. Dört sene içinde doksan yaşında bir ihtiyar görüntüsüne bürünen bu aktör, hiç evlenmemiş ve çeşitli kadınlarla gayr-ı meşru bir hayat yaşamıştı. Bütün servetini AİDS ile mücadele hizmetine bağışlayan Rock Hudson, nihayet bir mum gibi eriyip öldü gitti.

Bütün ilim ve tıp dünyası insanları tek eşliliğe dâvet ediyor ve hayat kadınlarıyla ilişkiden uzak durmaya çağırıyor. Müminlerin iman bereketi, sefahet ve gayr-ı meşru hayatlardan uzak durarak kurtulmasının sırrı da böylece anlaşılıyor. Şimdilik dâbbetü’l arz denilen mikrobik canlıların, AİDS mikrobunun yaptığı tahribat ve yıkım ile uyuşması çok ilgi çekici bir olaydır.

Bununla birlikte, Allah’ın görünen ve görünmeyen, küçük ya da büyük orduları çoktur. !920 yılında Avrupa kıt’asını kasıp kavuran ve milyonlarca kişinin ölümüne sebep olan Kara Veba gibi, ondan yüz sene sonra 2020 yılında dünyanın tamamını etkileyen ve yaklaşık on beş milyon insanın ölümüne sebep olan Coronavirüs (COVİT 19) salgın hastalığı da çok düşündürücüdür. Belki de, bundan yüz sene sonra yani 2120 tarihinde Kıyamete yakın ortaya çıkması muhtemel çok daha dehşetli başka bir hastalık gerçek dâbbetü’l arz olup, insanlığın sonunu getirebilir. En doğrusunu Allah bilir. Bununla beraber, her zaman ve zeminde Allah’ın emir ve yasakları dairesinde yaşamak kaçınılmaz bir gerçek olduğu da asla unutulmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

 

 

Reklam

Yorum Yap