Anadolu Seyahat Notları

ÇORUM ZİYARETİ- 1 (GEÇMİŞ ZAMAN OLUR Kİ…)

Malazgirt meydan muharebesinden sonra zamanla Viyana kapılarına kadar dayanan ve üç kıt’ada bulunan geniş bir dünya coğrafyasına asırlarca hükmeden ve Kur’an-ı Kerim’in övgüsüne mazhar olan Türk milletinin torunları, bu gün yine ecdatlarına lâyık bir gayret içinde dinlerine, vatanlarına, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaya devam ediyorlar.

Bir zamanlar, bin yıllık mazisinden, dinlerinden, âdet ve geleneklerinden devlet zoruyla koparılmak istenen ve asıl kimliğinden soyutlanarak baskı ile Batılı bir millet haline getirilmeye çalışılan bu asil Türk milleti; her türlü baskıya, zulme ve işkenceye kahramanca direnerek karşı koydu. Devletine isyan etmedi fakat pasif direnişe geçti.

İşte. böyle dehşet verici ve inanç sahiplerini kendi öz vatanlarında garip ve yabancı durumuna düşüren ve ciğerleri yakan bir atmosferde manevi cihad meydanına atılan ve telif ettiği Risale-i Nur eserleriyle dinsizlik cereyanlarına mukabele edip dinsizliğin ve komünizmin bel kemiğini kıran, onları ilmen ve fikren mağlup eden asrın manevi sahibi Bediüzzaman Hazretlerine samimi olarak sahip çıkan Anadolu’nun yiğit insanları vardı.

Isparta ilinin Barla nahiyesinden başlayarak halkalar halinde genişleyen ve bir baştan diğer başına Anadolu’nun her tarafında iman ve Kur’an hizmetine kahramanca sahip çıkan bu yiğit insanlar adına, Bediüzzaman Hazretleri sevk edildiği cumhuriyet mahkemelerinde “Yüzer milyon kahraman başların feda oldukları kudsî bir hakikate, bizim başımız dahi feda olsun. Eğer başımdaki saçların adedince başlarım bulunsa ve her gün biri kesilse, hakikat-i Kur’an’iyeye feda bu başı, zındıkaya eğmem ve teslim-i silah etmem ve bu hizmet-i imaniyeden vazgeçmem ve geçemem.” diye haykırıyordu.

İşte, Bediüzzaman gibi iman ve Kur’an hakikatlerine her şeylerini feda eden ve bu yolda candan ve cihandan geçen manevi fedailer ordusunun bu günkü bayraktarları olan, Anadolu yiğitlerinin bulunduğu illerden birisi olan Çorum iline, bu duygu ve düşünceler ile gidiyorduk. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap