Risale-i Nur Hizmeti

ÇİLE İLE YOĞRULAN DÂVÂLAR- 2

Bediüzzaman Hazretlerinin sağlığında devamlı sürgün, işkence, zindan, zehirlenme ve daha bir çok eza ve cefalara maruz kalan Nur Talebelerinin, çektiği sıkıntılarla üstlendikleri dâvâ dikkate alınsa ve tarihte olanlara mukayese edilse, elbette az bir meşakkatle çok büyük sevaplar kazanıldığı görülecektir. Zira, âhirzamanın hayat şartları eskiye göre bin derece daha dehşetlidir.

Bununla beraber mümtaz insanlar olan o zamanın Nur Talebeleri ile bizim halimiz kıyaslansa, onlara göre çok rahat bir hizmetle meşgul olduğumuz fark edilecektir. Zaten, Bediüzzaman ara sıra “Bir zaman Risale-i Nur’un çok şaşaalı bir dönemi gelecek. Fakat, inşaallah ben o günleri görmeyeceğim.” diyerek, bu hizmetin sadece zahmet ve sıkıntılarına talip olmuş ve sefasını talebelerine bırakmıştır.

Ancak, onun vefatından sonra çeşitli imtihanlardan geçen Nur Talebelerinin çektiği sıkıntılar da farklı olmamış, talebelikten ayrılmamakla birlikte, bir çok imtihanları veremeyenler olmuştur.

Her türlü musibet ve sıkıntılara karşı ne yapılması gerektiğini söyleyen Bediüzzaman, gelecek ikazları nazarımıza arz etmiştir: “Elbette bize lâzım: Kemâl-i teslimiyetle sabır ve temkinde bulunmak ve bilhassa inkisar-ı hayale (hayal kırıklığına) düşmemek ve bazen ümidin hilâf-ı zuhuruyla meyus olmamak ve muvakkat fırtınalar ile sarsılmamak! Evet, gerçi inkisar-ı hayal, ehl-i dünyada kuvve-i maneviyelerini ve şevklerini kırar; fakat meşakkat ve mücahede ve sıkıntıların altında inayet ve rahmetin iltifatlarını gören Risale-i Nur şakirtlerine inkisar-ı hayal gayretlerini ve ileri atılmasını ve ciddiyetlerini takviye etmek lâzım geliyor.” (Şualar s. 303)

Evet, bahsi geçen hakikatlerden anlaşılıyor ki, meşgul olduğumuz iman ve Kur’an hizmetinin yolu, çile ve meşakkat yoludur. Bazen en umulmadık yerlerden ve en yakınlardan darbeler gelebilir. Bunlara da sabır, sebat, metanet, gayret ve daha fazla hizmet ederek karşılık vermek, mesleğimizin gereğidir.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap