Risale-i Nur Hizmeti

ÇİLE İLE YOĞRULAN DÂVÂLAR- 1

Hak ve ebedi olan dâvâlar, insanlık tarihi boyunca hep çile, zahmet ve meşakkatlerle yoğrulmuştur. Musibetlerin biri biterken diğeri başlamıştır.

Kur’an-ı Kerim’de adı geçen peygamberlerin, Allah’ın birliğini âleme ilân edip dinlerine dâvet yaparken; kavim ve kabilelerinden çektikleri eza ve işkenceleri ibretle inceleyenler, bu iddianın gerçek olduğunu göreceklerdir.

Hak bir dâvâ uğrunda candan ve cihandan geçen bu iman kahramanlarının, Allah katındaki makbul olduklarına işaret eden Sevgili Peygamberimiz (asm) “İnsanların içinde en şiddetli belâ ve musibetlere giriftar olanlar, insanların en iyisi ve en kâmilleridir. Başta enbiyalar, evliyalar ve emsalleridir.” buyurmuştur.

İnandığı din ve dâvâsını tebliğ ederken, Hazret-i Cercis (as) gibi diri diri derisi yüzülenler, etleri taraklarla parça parça edilenler, kırbaçlanarak can verenler ve daha niceleri…Yüksek dağların fırtına ve kışları çok şiddetli olur. İnsanların manevi dereceleri arttıkça, imtihanı da o nispette şiddet kazanır. Allah yolunda hizmet eden dinî cemaatlerin de durumu böyledir.

İslâm tarihinde Peygamber Efendimiz (asm) ve sahabeleri kadar şiddetli imtihana girenler görülmüyor. Fakat o mübarek insanların manevi derecelerine, onlardan sonra gelen en büyük evliyalar bile külli fazilet noktasında yetişemiyor.

Âhirzamanın en şiddetli belâ ve musibetlerinin, günah ve fitnelerinin içinde, sahabelerin hizmet tarzlarının bir cilvesini yaşayan ve iman hakikatleri ve Sünnet-i Seniyeyi ihya ile vazifeli olan Nur Talebeleri de, geçmişten günümüze kader tarafından değişik imtihan ve denemelerden geçirilmektedir.

Risale-i Nur Talebeleri gibi tarihte pek büyük bir dâvâda, çok az bir meşakkatle kurtulan olmadığını söyleyen Bediüzzaman Hazretleri “Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli ve fiyat takdir edilmez derecede kıymettar ve bütün dünyası ve canı ve cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz; elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara kemâl-i metânetle mukabele etmemiz gerektir.” demekle, çok önemli bir hakikati tespit ediyor. (Devamı yarın)

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları) (YouTube-Sami Cebeci ile her akşam canlı Risale-i Nur dersleri)

Reklam

Yorum Yap