CENNETİN DÜNYA MACERALARI
Ahiret

CENNETİN DÜNYA MACERALARI

Mahşer günü yaşadığımız hayatın hesabı görülürken,  Kur’an ayetlerinin beyanına göre Cenab-ı Hak, ağızları mühürleyip elleri ve ayakları konuşturacak ve yaptıklarına onları şahit tutacaktır. Hiçbir şeyi inkâr mümkün olmayacaktır. Çünkü insanın hafızası her şeyi hatırlayacak ve amellerinin fotoğrafları her insana gösterilecektir. Ancak burada yine Allah’ın rahmeti imdada yetişerek; Settare’l Uyup olan Rabbimiz müminleri mahçup etmemek için ayıplarını örtecektir.

Cennete giden müminler için, kâinatın yaratılışından kıyametle harap oluşuna kadar alınan fotoğraflar, ebedi seyredilecek manzaraları teşkil ettiği gibi, dost ve sevdikleriyle geçirdiği dünya hayatının maceraları ve onların fotoğrafları dahi cennetin daimi lezzetleri arasına katılacaktır. Bediüzzaman hazretleri bunu şöyle izah eder: “Meselâ, ehl-i cennet arzu ederler ki, dünya maceralarını tahattur etsinler ve birbirlerine nakletsinler. Belki o maceraların levhalarını ve misallerini görmeyi çok merak ederler. Elbette, sinema perdelerinde görmek gibi, o levhaları, o vak’aları müşahede etseler çok mütelezziz olurlar. Madem öyledir, her halde dâr-ı lezzet ve menzil-i saadet olan dâr-ı cennette ‘Alâ sürurun mütekabilin’ ayetinin işaretiyle, sermedi manzaralarda, dünyevi maceraların muhaveresi ve dünyevi hadisatın manzaraları cennette bulunacaktır.” (Mektubat s.496)

Bu fâni dünyada birlikte yaşayan ve çok hatıralara sahip olan müminler, o dünyevi maceraları cennette yad etmekle ve onların filmlerini seyretmekle ayrıca lezzetlere mazhar olacaklardır. Cennetin ebedi ve keyifli manzaraları sadece dünyevi maceralardan ibaret olmayacak, onun da ötesinde kâinatın sonuna kadar alınan manzaralar, ehl-i cennetin daimi sinemaları olacaktır. Cehennem ehli ise, bunların tamamından mahrumdurlar. Onlara cennet ehlinin durumu gösterilerek, neleri kaybettikleri nazarlarına sunulacak, böylece cehennemin azabı  daha da katlanarak artacaktır.

www.asyanur.info

Reklam

Yorum Yap