Hayat

CEMAAT VE GRUP KİMLİKLERİNİN KORUNMASI

Aynı cemaatin içinde zamanla teşekkül etmiş grupların, kendilerine ait kimlikleri vardır. Hizmetin esasına taalluk eden derin görüş ayrılıkları meydana geldiği zaman, grupları bir arada tutmak mümkün değildir ve şart da değildir.

Zira, Bediüzzaman “İttihat, imtizac-ı efkârdır. O da maarifin şua-ı elektriği ile olur. “demekle, asıl birliğin fikir birliği olduğunu ifade ediyor. “Cemaatte vahid-i sahih olmazsa, cem ve zam kesir darbı gibi küçültür.”ibareleri de, gerçek fikir birliği ve bütünlüğü olmadığı takdirde, cemaat büyüdükçe hakikatte küçüleceğini tespit ediyor.

Bu itibarla, hizmeti aynı anlayan cemaat fertleri saflarını sıklaştırıp, tesanüt ve dayanışmalarına kuvvet kazandırmaları ve teşekkül etmiş kimliklerini muhafaza etmeleri esas olmalıdır. Başka kimliklere gıpta etmemek, çeşitli yollarla meydana getirilmeye çalışılan psikolojik baskılara boyun eğmemek, tabiri caizse yapılan soğuk savaşa direnmek ve demir ve çelik gibi bir sebat ve metanet göstermek suretiyle aslını korumak elzemdir.

Türkiye gündemine oturan Bediüzzaman ve Nurculuk hareketini, dahili ve harici saptırma ve tanınmaz hale getirmek isteyenlere karşı, Risale-i Nur hareketini doğru olarak anlayıp korumak ve sebat etmek, mensubu olduğumuz camianın aslî vazifesi olduğu hiç bir zaman unutulmamalıdır.

asyanur.info  samicebeci.net  (YouTube-Sami Cebeci videoları)

Reklam

Yorum Yap