Kan basıncıyla alâkalı tansiyon denilen kalp hastalıkları da vardır. Tansiyon düşüklüğü veya yüksekliği anlamındaki kan basıncı düzensizlikleri hem kalbi, hem damarları ve böbrekleri, hem de vücudun bütün noktalarını olumsuz yönde…

Ömür boyu vücudun fiziksel hayatının devamını sağlayan ve günde ortalama yüz bin defa bedene kan pompalayan kalp, çeşitli faktörlerin de araya girmesiyle bir çok kimsede hastalığa yakalanır. kalp hastalıkları zamanında…

“Ve enzele leküm minel en’ami semâniyete ezvac.” Bu ayeti çok güzel bir şekilde tefsir eden Bediüzzaman Hazretleri, şöyle bir açıklama yapıyor: “Sekiz nevi hayvanat-ı mübârekeyi size hazine-i rahmetinden, güya cennetten…

Geniş dairelerin câzibedâr olayları arasında çoğu zaman unuttuğumuz veya ihmal ettiğimiz ibretli tefekkür vazifemiz, müminler topluluğu olarak hayatımızın en vazgeçilmez parçasıdır. “Bir saat tefekkür, bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.”gibi…

Dağlar kuru birer direk olmanın ötesinde, içinde canlı varlıkların hayatına lâzım her türlü maddeleri barındıran hazineli direkler konumundadır. Dağlar demir, bakır, alüminyum, mağnezyum, manganez, volfram ve daha yüzlerce çeşit madenlere…

Sultan-ı Ezel ve Ebed olan Cenâb-ı Hakkın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünya gemisini dengede tutan direkleridir. “Vel cibale evtada” ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını…

Uçsuz bucaksız feza âlemindeki varlıkları, Esmâ-i Hüsnasına aynalar ve kudret ve kader kalemine sayfalar olmak için yaratan Cenâb-ı Hakkın, iki kısım olmak üzere hem celâlî hem de cemâlî isimleri vardır.…

Diğer yaratılmış canlılar gibi, devekuşunda da kim bilir ne hikmetler ve gayeler vardır! Uzun boyu, yüz kiloyu aşan ağırlığı, küçücük kanatları ve koşarken üç metreye ulaşan adımlarıyla, ilginç bir görüntü…

İnsanı diğer canlılardan ayıran en belirgin farklardan birisi de, eşyaya ve olaylara, anlamak ve analiz yapmak için dikkatle bakmasıdır. Bu anlamda nazar; göz atmak, mülâhaza etmek, düşünerek bakmak anlamlarına gelir.…

Göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten korktukları ve insanın onu yüklendiği benlik duygusunun, kendindeki ölçüler penceresinden bakarak Allah’ı tanımak, bilmek ve Ona iman ederek ibadet etmek vazifesi onun hayra bakan cihetidir.…

Ahzap Suresi 72. ayetinde Cenab-ı Hak mealen “Biz emaneti göklere, yer ve dağlara teklif ettik; hepsi de onu yüklenmekten korktular. İnsan ise onu yüklendi. Gerçekten insan çok zalim ve çok…

“Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında kan ve fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen halis bir süt ile sizi besleriz.” (Nahl Suresi.66) Tevhit nazarıyla…

Bir müddetten beri tefekküre dayalı makaleler yazmaya çalışıyoruz. Zira etrafımızda var olup fakat ülfet dolayı san’atlı varlıklar dikkatimizi çekmiyor ve ibret alamıyoruz. Halbuki, hadis-i şerife göre “Bir saat tefekkür, bir…

Su, insan hayatına en lazım olan bir hakikattir. Su olmadan hayat olmaz. Ekseriyetle dağlardan kaynayan dereler, nehirler ve ırmaklar, dünyanın her tarafında insanların yerleşim alanlarını teşkil eder. Çok ilginç özellikleriyle…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Allah’ın, kibriya ve azametine, kudret ve celâline aynalık yapan koca dağlar, dünyanın direkleridir. “Vel cibale evtada.”ayet-i kerimesiyle, dağları direk yaptığını beyan eden Cenab-ı Hak, her…

Değerli kardeşim Abdil Yıldırım veya Mikail Yaprak gibi şair değilim. Ancak Bediüzzaman’ın şiir yazamayıp deneme yaptığı gibi, bu gün ben de düzensiz de olsa bir şiir yazayım dedim. Bakalım ne…

“Ve cealna külle şey’in minel mai.”ayet-i kerimesi, yeryüzündeki canlıların sudan yaratıldığını beyan etmekte ve öyle de görülmektedir. İki hidrojen ve bir oksijen atomunun birleşmesinden meydana getirilen su, hayatın kaynağı ve…

Kâinat ülkesinin dünya memleketini canlılar için bir misafirhane yapan Cenab-ı Hak, dünyayı diğer gezegenler gibi güneşten koparıp mevcut yörüngesine yerleştirdiği zaman, içi gibi dışı da alevden bir top gibiydi. Canlıların…

1970 Yılının başlarında Büyük Patlama olarak ifade edilen “Bing Bang” teorisi ortaya atıldı. Bu teori hâlâ geçerliliğini koruyor. İlim adamlarının tespitine göre, yaklaşık on beş milyar yıl önce bu kâinat…

Ezel ve Ebed Sultanı olan Cenab-ı Hakkın zâtî ve sübutî sıfatları olduğu gibi, tekvin denilen yaratma sıfatı da vardır. Yaratmak sadece ve sadece Allah’a mahsustur. Hâlık olan yalnız Odur. Allah’tan…

Cenab-ı Hak, göklerin, yerin ve dağların yüklenmekten çekindiği büyük bir emanet olan “ene” denilen benlik duygusunu, insanın yüklendiğini Kur’an lisanıyla haber vermektedir. Ahzap Suresi 72. ayet bunu ifade eder. Benlik…