Vahiy meleği olan Hz. Cebrail (as) aracılığı ile bazı peygamberlere indirdiği yüz on sahife ve Tevrat, Zebur, İncil ve Kur’an olarak dört büyük kitapla varlık ve birliğini açıkça gösteren Cenab-ı…