Hakkında vahiy olmayan her meselede sahabeleriyle mutlaka istişare eden ve onların görüşlerini alan Sevgili Peygamberimiz (asm) için Hazret-i Ebu Hureyre (r.a.) “Sen işlerinde onlarla istişare et.” ayetiyle emrolunduğu zaman, ben…