Âhirzamanın fitnelerle dolu hadiseleri içindeki mazlum ehl-i imanına nokta-i istinat, dalâlet vadilerinde hayrete düşen ve manevi girdaplarından bir çıkış yolu arayan insanlığa, Kur’an hesabına manevi bir rehber olan Bediüzzaman Said…

Ramazan, ebedi hayatımızı kazanmak için yıl içinde bir ay kurulmuş manevi bir pazar alış verişi gibidir. Çünkü, diğer zamanlarda işlenen hayırlı amellerin sevabı on kat ise, Recep ayında yüzden fazladır.…

Kur’an-ı kerim’in kırk cihetle mucize özelliklerinden biri olan usandırmamak keyfiyeti, onun bu zamanda harika bir tefsiri olan Nur Risalelerine de yansımıştır. Bir ömür boyu okunduğu halde, her defasında sanki yeni…

Asr-ı Saadetten bu zamana kadar Kur’an-ı Kerim için yaklaşık üç yüz elli bin tefsir yazıldı. Allah kelâmı olduğu için her asır ondan kendine ait dersleri aldı. Risale-i Nur’lar, Kur’an-ı Kerim’in…

Ramazan-ı Şerifte tutulan oruç, nefsin ıslah ve terbiyesi noktasında en büyük ve önemli bir faktördür. İmtihan gereği yaratılıştan Rabbini tanımak istemeyen ve âdeta Onunla rekabet ederek kendisi rububiyet dâvâ eden…

Oruç ibadetini sadece mideye tutturmak yeterli değildir. Mükemmel bir oruç için bütün duygulara, göze, kulağa, dile, hatta akıl, fikir ve hayal gibi duygu ve uzuvlara da oruç tutturmaktır. Bediüzzaman Hazretlerinin…

Bedenî ibadetlerden olan oruç, insanın şahsî hayatını düzene sokar. Allah’ın kulu olduğunu öğretir. O, izin vermeden suya bile elini uzatamayacağını bildirir. Âlemlerin Rabbi olan Allah’ın ihsan ettiği sayısız nimetleri yemek…

İslâm dininin ve Müslüman olmanın beş şartından biri ve İslâmî sembollerin en önemlisi olan oruç ibadeti, önce gelen peygamberlerin ümmetlerine farz kılındığı gibi, İslâm dininde olanlara da farz kılınmıştır. Samed…

Melekler, nurdan yaratılmış, maddi bedenleri olmadığından yemek içmek gibi durumları olmayan, akıllı, şuurlu, makamları sabit, imtihandan muaf, fıtraten mükerrem, ne maksatla yaratılmışsa onu itaatle yerine getiren, isyan etmekten uzak ve…

Kâinat sarayını nihayetsiz maksat ve gayeler, hikmet ve neticeler için yaratan Cenab-ı Hak, o sarayda iki kısım varlıklar yaratmıştır. Bunlardan birincisi ruhani olanlar. İkincisi de cismani olanlardır. Cismani ve maddi…

“Her can taşıyan varlık ölümü tadacaktır.”gibi ölümden bahseden ayetlerde hep dünya ve âhiret kıyaslaması yapılır. “Bu dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir. Asıl hayat ise, âhiretteki hayattır.”ayetleri bu dünyanın…

İnsanın mahiyetinde vücudun her tarafına kan pompalayan maddi kalp olduğu gibi, Rabbanî bir lâtife ve duygu olan manevi bir kalp de vardır. Fikirlerin aynası olan dimağ ile, hislerin aynası olan…