(Not: Anadolu’ya yapılan hizmet gezilerimiz, Yeni Asya Gazetesinde yayınlandı. Yıllar önce yapılan bu gezilerin şevke vesile olması için ara sıra elektronik ortamda paylaşımlarını yapacağız. Tarihin unutulmuşluk sayfalarında kalmadan, gelecek kuşaklara…

Nüfusunun yüzde doksan dokuzu mümin ve Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bin seneden beri İslâm dini ile şereflenen bu millet, 1920 ve sonrası yıllarda manevî cihetten büyük yara aldı. Bu…

Selçuklu Devletine iki yüz yıl başşehirlik yapmış olan Konya ilimiz, asırlardır hâlâ dimdik ayakta duran Selçuklu Medeniyetinin eşsiz eserleri ile doludur. Bunun için “Gez dünyayı, gör Konya’yı” sözü dillerde dolaşır.…

Anadolu’nun çoğu vilâyetlerinde olduğu gibi, Kastamonu ilimiz de, hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Kays-ı Askar namında bir sahabenin yanında, Seyit Ahmed-i Sünneti, Şeyh Şaban-ı Veli, Mehmet Feyzi Efendi ve daha…