Kur’an-ı Kerim’de yaş ve kuru ne varsa hepsi mevcuttur. Allah’ın kelamı olan Kur’an gaybi olan mazide vukua gelen yaşanmış olaylardan haber verdiği gibi, istikbalde meydana gelecek hadiselerden de şifreli bir…

Genellikle iman ve Kur’an hakikatlerini tefsir, ispat ve ilan eden Risale-i Nur Külliyatında, ara sıra istikbalde vukua gelecek olan hadiselerden haber veren, işâri ve remzî bir tarzda onlardan bahseden bir…

Yaşadığı dönemde meydana gelen bütün ihtilaflı konulara çözümler sunan ve doğrularla yanlışların arasını tefrik eden Bediüzzaman, âlimler arasında tartışma konusu olan iman ve İslâm hakikatlerine de açıklık getirmiştir. Mektubat adındaki…

14 Asır ötesinden âhirzamanın  hayat şartlarının dehşetini gören ve müminler topluluğuna ciddi ikazlarda bulunan Sevgili Peygamberimiz (asm) bir hadis-i şeriflerinde “Âhirzamanda mescitler ağzına kadar dolacak, fakat içinde Müslüman bulunmayacak.” Diğer…

“Tatlı dil yılanı bile kovuğundan çıkarır.” diyen atalarımız, önemli bir hakikate işaret etmişlerdir. İnsan ne kadar haklı olursa olsun, yumuşak ve tatlı dilli olmayı bilmezse, çoğu zaman haksız durumlara düşebilir.…

Eskişehir hapishanesinden tahliye edildikten sonra, 1937 yılında Kastamonu’ya sürgün olarak gönderilen Bediüzzaman, kısa zamanda çevre ilçelerde de duyulur. Fakat, kimse yanına gidememektedir. Kaldığı ev polis karakoluyla karşı karşıyadır ve her…

“Medenilere galebe çalmak ikna iledir. Söz anlamayan vahşiler gibi icbar (zorlama) ile değildir.”diyen Bediüzzaman, tamamen ikna ve ispat üzerine bina ettiği iman hakikatleri ve içtimai prensiplerden meydana gelen Nur Risalelerini…

Asr-ı Saadet başta olmak üzere, İslâm tarihi boyunca dini yaymak ve düşmanın taassubunu parçalamak silah ile kılıç ile olmuş. O devirler insanlığın vahşet ve bedeviyet zamanı olduğundan, maalesef bu yola…

Asr-ı Saadet sonrası asırlar boyunca zalim müstebit idarecilere karşı hakta sebat örnekleri veren büyük zatlar gibi, âhirzaman fitnelerinin kol gezdiği bir zamanda. en büyük bir müceddit, en büyük bir müçtehit,…

Şu dünya misafirhanesinde insanın imtihanına vesile olmak için, Cenab-ı Hak binlerle hisler ve duygular vermiş. Şiddetli merak, hararetli muhabbet, dehşetli hırs ve inatlı talep gibi. Bu duygularla hem dünya hem…

Bir asra yakın bir zamandan beri devlet tarafından takibata uğrayan ve kanunlar çerçevesinde suç bulunamadığı halde, iki bin civarında  mahkemelerde muhakeme edilip berat alan ve çok çeşitli isnat ve iftiralara…

Devletlerin, milletlerin ve cemaatlerin kendine göre az veya çok bir takım sıkıntı ve problenleri vardır. Zira, insan unsurunun olduğu yerde problemlerin olması normal bir durumdur. Ancak “Bir dert bilinirse, devası…