Otuz altı yıl önce bir Aralık ayında tanışmıştım kendisiyle. Elektrikçi merhum Osman Karakaya Ağabeyin tamirhanesinde sıramı bekliyordum. Karşıdan arabasını park ederek birisi bize doğru geliyordu. Kara kaşlı, dalgalı kır saçlı,…

“Yüzer milyon kahraman başların feda oldukları kudsî bir hakikate, başımız dahi feda olsun.”diyerek zalimlerin zulmüne kahramanca mukabele eden ve “Zalimler için yaşasın cehennem!”parolasıyla ehl-i dalâlete boyun eğmeyen ve hak bildiği…

Kudsî ve cihanşümul hizmetimizin tarihî seyri içinde , dahili ve harici sebepler yüzünden, zaman zaman durgunluğa giren, bazen şahlanıp hizmeti memleketin gündemine taşıyan fedakâr hizmet kadroları; 1970 li yıllarda sürdürdüğü…

Kendi şahsını nokta-i istinad etmekten uzak tutan ve meydana gelen şahs-ı maneviyi nazara veren Bediüzzaman’ın bu tercihi yepyeni bir tarzdı. Geçmiş asırlardaki büyük zatların tarzına hiç benzemiyordu. O zatların şahısları…

Bediüzzaman Hazretlerinin yakın talebe ve hizmetkârlarından Zübeyir Ağabeyin sağlığında, onun direktifleriyle İstanbul’da Risale-i Nur Külliyatının matbaalarda basılmasına başlanır. Çok zor şartlarda ve gizlilik içinde yapılan bu faaliyetler esnasında, bu işte…

Aziz üstadım! Siz çok büyük ve mukaddes bir dâvânın yükünü omuzlamıştınız. Hazret-i Peygamberin (asm) vârisi olarak asrın manevi sahipliğini üstlenmiştiniz. Bir sâdık rüyanızda Allah Resulü (asm) size “İ’caz-ı Kur’an’ı beyan…

İstanbul, İnebolu ve Kastamonu güzergâhı “Kemiyet keyfiyete nispeten ehemmiyetsiz olduğundan, hâlis bir hâdim olarak, hakikat-ı ihlâsla, her şeyin fevkinde hakaik-ı imaniyeyi on adama ders vermek, büyük bir kutbiyetle binler adamı…

Almanya’ya Risale-i Nur’u ilk götüren Nur Talebelerinden, Cemil Çelik Askerden 1956 yılında terhis olunca, köylüsü Hakkı Uzun Ağabeyle birlikte Bediüzzaman Hazretlerini Isparta’da ziyaret eden Cemil Ağabey, bu görüşme ve aldığı…

Anadolu’nun çoğu vilâyetlerinde olduğu gibi, Kastamonu ilimiz de, hakkında fazla bir bilgi bulunmayan Kays-ı Askar namında bir sahabenin yanında, Seyit Ahmed-i Sünneti, Şeyh Şaban-ı Veli, Mehmet Feyzi Efendi ve daha…